Arpeggion på gitarr

Arpeggio används ibland som synonym till brutna ackord och det går att se på arpeggio och brutna ackord som samma sak. Arpeggion kan dock även ha en något annorlunda innebörd. Arpeggion handlar om att spela toner som ingår i ackord tillsammans, ett i taget. Arpeggion kan till exempel användas för att skapa solon.

Arpeggions uppbyggnad

Arpeggion liknar skalor då det i båda fallen handlar om ett antal toner som hör ihop. Skillnaden är att arpeggios endast utgörs av toner i ett ackord medan skalor utgörs av fler toner, till exempel alla som ingår i en tonart.

Bilden nedan visar toner som kan ingå i arpeggion baserade på C- samt Cmaj7-ackorden.

Arpeggio översikt - C dur

rot = roten i ackordet (tonen C)
not = övriga toner som ingår i ackordet (E och G)

Diagram över toner i arpeggio i C dur

Arpeggio översikt - Cmaj7

rot = roten i ackordet (tonen C)
not = övriga toner som ingår i ackordet (E, G och B)

Diagram över toner i arpeggio i Cmaj7

Skillnaden här är att i andra bilden visas toner som utgörs av ett ackord bestående av fyra toner i stället för tre som i första. Det innebär att fler toner också kan ingå i arpeggion baserade på Cmaj7.