Gitarrens hals och tonerna på greppbrädan

På ovansidan av gitarrens hals sitter greppbrädan som i sin tur är indelad i olika band med bandstavar. Över bandstavarna löper strängarna och genom att pressa ned dessa går det att få till olika toner inklusive samklanger av toner.

Tonernas placering

Att känna till var tonerna hittas på gitarrens hals, och närmare bestämt greppbrädan, är centralt. Särskilt för dig som vill spela mer än vanliga ackord. Nedan (bild 1) ges en översikt.

greppbräda med toner
Bild 1.Tonernas positioner på en gitarr.

Ciss (C#), dess (Db), diss (D#), ess (Eb), fiss (F#), gess (Gb), giss (G#), ass (Ab), aiss (A#) och bess (Bb) är utelämnade för att inte göra skissen för plottrig.

Den tjockaste strängen är den som visas understa på bilden. De öppna strängarna är förenade med tonerna E, A, D, G, B och E (en oktav lägre). På första första bandet finns tonerna F, aiss, diss, giss, C och F (en oktav lägre).

Vad som först av allt kan observeras är att den översta och understa strängen har identiska toner, skillnaden är dock att tonerna låter ljusare på den nedre, tunnare strängen.

Det finns flera tips för hur du lär dig hålla reda på tonernas placeringar. Det handlar i stort om att lägga märke till mönster. Ett mönster som är lätt att se är att tonen på den tjocka E-strängen är samma på D-strängen två steg uppåt. Exakt samma förhållande gäller mellan A- och G-strängen.

Annars är tipset att lära dig lite i taget och i takt med att du spelar. Se det inte som en bild att plugga in utan något du kommer lära dig automatiskt om du börjar spela över hela gitarrhalsen. Med tiden kommer du memorera allt fler referenspunkter och få en allt tydligare inre bild av tonerna på halsen som du kan visualisera när du spelar.

Antal band på gitarren

Det skiljer sig en del beroende av gitarrtyp och specifik modell angående hur många band det finns på halsen. En klassisk gitarr har normalt 19 band medan en akustisk stålsträngad ofta har 20. På elgitarrer brukar det finnas 21 eller 22 band.

En viktig sak att känna till är uppsättningen toner upprepas från och med tolfte bandet.

Antal toner på gitarren

Gitarren spänner över 49 olika tonhöjder, från låg E-ton till hög E-ton fyra oktaver upp. Detta är inte detsamma som summan av strängarnas antal gånger antal band på gitarrhalsen eftersom en del är dubbletter (dvs. har samma tonhöjd.) Gitarren har ett mindre tonregister än exempelvis pianot (se bild 2).

Gitarr tonregsiter
Bild 2.Tonomfånget på en gitarr jämfört med pianot.

Som framgår av bilden sträcker sig gitarrens tonomfång över fyra oktaver, vilka är de mittersta på pianots klaviatur.

Inlägg på greppbrädan

På den typiska gitarren finns inlägg, ofta i form av vita prickar, på greppbrädans ovansida och övre kant. Dessa fungerar som referenspunkter. De talar om vilket band du befinner sig på så att du inte behöver räkna från första bandet.

Som standard markeras banden 3, 7, 9, 12, 15, 17, 19 och 21 med inlägg. Tolfte bandet markeras med två prickar (på gitarrer med 24 band markares även band 24 med två inlägg).

olika slags inlägg på gräppbrädan
Bild 3.Från informativa till dekorativa inlägg.

Bild 3 visar hur olika inlägg kan utformas. Längst upp är standardutformningen som är lätt att avläsa. I mitten syns de trapetsoider som Gibson ofta använder och längst ned visas inlägg i form av en arabesk som kan vara estetiskt tilltalande, men svårare att snabbt avläsa.

turkosa inlägg som lyser i mörker
Bild 4.För spel i mörk miljö.

Bild 4 visar självlysande inlägg, vilka kan vara till hjälp på en mörk scen. Bilden kommer från Luminlay.com som säljer självlysande inlägg som lösa tillbehör.