C#m (ciss-moll) / Dbm (dess-moll) ackord

Ackordsymbolen C#m används ofta för ciss-mollackordet. Detta ackord är vanligt att spela som som barréackord, men du kan även se en annan möjlighet samt hur det spelas med capo i ett diagram. Notera att ackordet C#m i praktiken är samma som Dbm.

C#m / Dbm

 

C#m ackorddiagram

 

C#m ackorddiagram

(capo 4)

Ciss moll ackorddiagram capo 4

Alla mollackord:
CmC#m / DbmDmD#m / EbmEmFmF#m / GbmGmG#m / AbmAmA#m / BbmBm

Hur ackorden spelas

Man går bet på att hitta ett enkelt sätt att spela C#m i öppen position. Det rekommenderas att du spelar med barrégreppet (se barréackord) eller med capo. Vill du inte göra någotdera är andra bilden ovan en möjlighet. De översta tre strängarna ska inte spelas och ackordet består därför av tre toner: C#, E, G#.

Rekommenderat fingergrepp

Börja med pekfingret på fjärde bandet, lägg till lång- och ringfinger på femte respektive sjätte bandet.

Förslag på ackordföljder:

1. C#m - E - A / Dbm - E - A
2. C#m - G#m - A - E / Dbm - Abm - A - E

Toner och omvändningar

Det finns tre toner i C#m-ackordet: C#, E, G#. Dessa är rot, liten ters och kvint.
Det finns tre toner i Dbm-ackordet: Db, E, Ab. Dessa är rot, liten ters och kvint.

C#m/E och C#m/G# är första och andra omvändning.

Namn Toner
C#m C# E G#
C#/E E G# C#
C#/G# G# C# E

Motsvarande översikt gällande Dbm.

Namn Toner
Dbm Db E Ab
Dbm/E E Ab Db
Dbm/Ab Ab Db E

Ciss och dess moll innehåller tre toner.

Annons