F#m (fiss-moll) / Gbm (gess-moll) ackord

Ackordsymbolen F#m används ofta för fiss-mollackordet. Detta ackord är vanligast att spela som barréackord, men nedan visas det i en alternativ version samt med capo. Notera att ackordet F#m i praktiken är samma som Gbm.

F#m / Gbm

 

F#m ackorddiagram

 

F#m ackorddiagram

 

Fiss moll ackorddiagram

(capo 2)

Fiss moll ackorddiagram med capo

Alla mollackord:
CmC#m / DbmDmD#m / EbmEmFmF#m / GbmGmG#m / AbmAmA#m / BbmBm

Hur ackordet spelas

Greppet på den andra bilden har likheter med det till Dm, men är flyttat en bit uppåt på greppbrädan. De två översta strängarna ska inte spelas och ackordet består därför av fyra toner: F#, C#, F# och A. Nästa grepp är ett enklare alternativ med A som basnot (kan skrivas F#m/A). Sista bilden visar hur F#m (eller Gbm) kan spelas med capo på andra bandet. Alternativet med barrégrepp utgår från andra bandet med bastonen på sjätte strängen.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du ska använda för detta ackord är pekfinger (4e bandet), långfinger (5e bandet), ringfinger (6e bandet) och lillfinger (7e bandet).

Notera att ackorden för Fiss (F#) och Gess (Gb) har samma grepp.

Förslag på ackordföljder:

1. D - F#m - G / D - Gbm - G
2. F#m - E/G# - A / Gbm - E/Ab - A

Toner och omvändningar

Det finns tre toner i F#m-ackordet: F#, A, C#. Dessa är rot, liten ters och kvint.
Det finns tre toner i Gbm-ackordet: Gb, A, Db. Dessa är rot, liten ters och kvint.

F#m/A och F#m/C# är första och andra omvändning.

Namn Toner
F#m F# A C#
F#m/A A C# F#
F#m/C# C# F# A

Motsvarande översikt gällande Bb.

Namn Toner
Gbm Gb A Db
Gbm/A A Db Gb
Gbm/Db Db Gb A

Fiss och gess moll innehåller tre toner.

Annons