D#m (diss-moll) / Ebm (ess-moll) ackord

Ackordsymbolen D#m används ofta för diss-mollackordet. Detta ackord är vanligast att spela som barréackord, men det visas även en annan möjlighet samt ett förslag med capo tasto. Notera att ackordet D#m i praktiken är samma som Ebm.

D#m /Ebm

 

D#m ackorddiagram

 

D#m ackorddiagram

(capo 1)

Diss moll ackorddiagram capo 1

Alla mollackord:
CmC#m / DbmDmD#m / EbmEmFmF#m / GbmGmG#m / AbmAmA#m / BbmBm

Hur ackorden spelas

Det ena av greppet på bilderna till D#m är väldigt likt det till Dm (det går även att spela med capo på första bandet med Dm-greppet). Skillnaden är hela greppet flyttas ett steg nerför greppbrädan och dessutom behövs ett finger till på första bandet. De två översta strängarna ska inte spelas och ackordet består därför av fyra toner: D#, A#, D# och F#. Alternativet med barrégrepp utgår från sjätte bandet med bastonen på femte strängen.

Rekommenderat fingergrepp

Börja med pekfingret på första bandet och lägg sedan till de andra på naturligt vis.

Förslag på ackordföljder:

1. D#m - C# - F# / Ebm - Db - Gb
2. C# - D#m - G# / Db - Ebm - Ab

Toner och omvändningar

Det finns tre toner i D#m-ackordet: D#, F#, A#. Dessa är rot, liten ters och kvint.
Det finns tre toner i Ebm-ackordet: Eb, Gb, Bb. Dessa är rot, liten ters och kvint.

D#m/F# och D#m/A# är första och andra omvändning.

Namn Toner
D#m D# F# A#
D#m/F# F# A# D#
D#m/A# A# D# F#

Motsvarande översikt gällande Dbm.

Namn Toner
Ebm Eb Gb Bb
Ebm/Gb Gb Bb Eb
Ebm/Bb Bb Eb Gb

Diss och ess moll innehåller tre toner.

Annons