E melodisk mollskala

En genomgång av melodisk mollskala i E, vilken avviker med två toner från den rena mollskalan i E.

Em (melodisk)


E melodisk moll skaldiagram

Alla melodiska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i tolfte position (dvs. med roten på band tolv). Prickarna markerar positionerna för tonerna i skalan. De röda prickarna är e-toner.

Toner i melodisk E-mollskala
E, F#, G, A, B, C# D#

Det som skiljer den melodiska mollskalan från den rena mollskalan är sjätte och sjunde tonen. I en melodisk mollskala i E ingår ciss och diss i stället för c respektive d.

Den melodiska mollskalan kan också spelas annorlunda gällande de två sista tonerna när den spelas i motsatt riktning. I detta fall används den rena mollskalan i motsatt riktning.

Bland ackorden som kan konstrueras från skalan ingår Em, EmMaj7, F#m, F#m7, A, A7, B och B7.