B melodisk mollskala

En genomgång av melodisk mollskala i B, vilken avviker med två toner från den rena mollskalan i B.

Bm (melodisk)


B melodisk moll skaldiagram

Alla melodiska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i sjunde position (dvs. med roten på band sju). Prickarna markerar positionerna för tonerna i skalan. De röda prickarna är b-toner.

Toner i melodisk B-mollskala
B, C#, E, F#, G#, A#

Det som skiljer den melodiska mollskalan från den rena mollskalan är sjätte och sjunde tonen. I en melodisk mollskala i B ingår giss och aiss i stället för g respektive a.

Den melodiska mollskalan kan också spelas annorlunda gällande de två sista tonerna när den spelas i motsatt riktning. I detta fall används den rena mollskalan i motsatt riktning.

Bland ackorden som kan konstrueras från skalan ingår Bm, BmMaj7, C#m, C#m7, E, E7, F# och F#7.