A melodisk mollskala

En genomgång av melodisk mollskala i A, vilken avviker med två toner från den rena mollskalan i A.

Am (melodisk)


A melodisk moll skaldiagram

Alla melodiska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i femte position (dvs. med roten på band fem). Prickarna markerar positionerna för tonerna i skalan. De röda prickarna är a-toner.

Toner i melodisk A-mollskala
A, B, C, D, E, F#, G#

Det som skiljer den melodiska mollskalan från den rena mollskalan är sjätte och sjunde tonen. I en melodisk mollskala i A ingår fiss och giss i stället för f respektive g.

Den melodiska mollskalan kan också spelas annorlunda gällande de två sista tonerna när den spelas i motsatt riktning. I detta fall används den rena mollskalan i motsatt riktning.

Bland ackorden som kan konstrueras från skalan ingår Am, AmMaj7, Bm, Bm7, D, D7, E och E7.