C# / Db melodisk mollskala

En genomgång av melodisk mollskala i C# (som är identisk med motsvarande skala i Db).

C#m / Dbm (melodisk)


C# melodisk skaldiagram

Alla melodiska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i nionde position (dvs. med roten på band nio). Prickarna markerar positionerna för tonerna i skalan, de röda representerar roten i skalan.

Toner i skala
Ciss: C#, D#, E, F#, G#, A#, C
Dess: Db, Eb, E, Gb, Ab, Bb, C

Den melodiska mollskalan kan också spelas annorlunda gällande de två sista tonerna när den spelas i motsatt riktning. I detta fall används den rena mollskalan i motsatt riktning.