D melodisk mollskala

En genomgång av melodisk mollskala i D, vilken avviker med två toner från den rena mollskalan i D.

Dm (melodisk)


D melodisk moll skaldiagram

Alla melodiska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i tionde position (dvs. med roten på band tio). Prickarna markerar positionerna för tonerna i skalan. De röda prickarna är d-toner.

Toner i melodisk D-mollskala
D, E, F, G, A, B, C#

Det som skiljer den melodiska mollskalan från den rena mollskalan är sjätte och sjunde tonen. I en melodisk mollskala i D ingår b och ciss i stället för bess respektive c.

Den melodiska mollskalan kan också spelas annorlunda gällande de två sista tonerna när den spelas i motsatt riktning. I detta fall används den rena mollskalan i motsatt riktning.

Bland ackorden som kan konstrueras från skalan ingår Dm, DmMaj7, Em, Em7, G, G7, A och A7.