G melodisk mollskala

En genomgång av melodisk mollskala i G, vilken avviker med två toner från den rena mollskalan i G.

Gm (melodisk)


G melodisk moll skaldiagram

Alla melodiska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i tredje position (dvs. med roten på band tre). Prickarna markerar positionerna för tonerna i skalan. De röda prickarna är g-toner.

Toner i melodisk G-mollskala
G, A, Bb, C, D, E, F#

Det som skiljer den melodiska mollskalan från den rena mollskalan är sjätte och sjunde tonen. I en melodisk mollskala i G ingår e och fiss i stället för ess respektive f.

Den melodiska mollskalan kan också spelas annorlunda gällande de två sista tonerna när den spelas i motsatt riktning. I detta fall används den rena mollskalan i motsatt riktning.

Bland ackorden som kan konstrueras från skalan ingår Gm, GmMaj7, Am, Am7, C, C7, D och D7.