Jazz

Vi går nu vidare till jazz som är nästa musikstil. Jazz involverar oftast en elgitarr, men även akustiska archtop-modeller (läs mer om gitarrer nedan). Har du ingetdera går det förstås att spela på alla sorters gitarrer. Denna lektion handlar framför allt om att vi ska lära oss ackord som låter jazziga.

Gitarrackord för jazz

Vill du spela jazz duger det inte med de vanliga öppna ackorden och barréackorden. Om du verkligen vill att det ska låta jazzigt måste du lära dig en del nya ackord. I denna introduktion ska vi bland annat lära oss ackorden maj7, m7, 9, 13 samt m7b5. Det bästa med dessa ackord är att de är flyttbara och därför behöver du bara lära dig greppen så kan du sedan spela samtliga toner (roten i följande ackord är alltid basnoten). För att förflyttningarna inte ska bli för stora är det i många situationer bra att känna till två grepp.

Med bastonen på översta strängen

Den första uppsättningen har bastonen på översta strängen.

maj7

ackord maj7 diagram

m7

ackord m7 diagram

7

ackord 7 diagram

13

ackord 13 diagram

När det gäller maj7 och m7 är det vanligt att den nedersta tonen (dvs. på andra strängen) utelämnas. Notera likheterna mellan 7 och 13-greppen.

Med bastonen på näst översta strängen

Den andra uppsättningen har bastonen på näst översta strängen.

maj7

ackord maj7 diagram

m7

ackord m7 diagram

7

ackord 7 diagram

9

ackord 9 diagram

m7b5

ackord m7b5 diagram

När det gäller maj7 är det vanligt att den nedersta tonen (dvs. på andra strängen) utelämnas. Notera likheterna mellan 7- och 9-greppen.

Med bastonen på fjärde strängen

Till sist grepp där bastonen flyttas ytterligare en sträng ned.

m9

ackord m9 diagram

7#9

ackord 7#9 diagram

13

ackord 13 diagram

När det gäller dessa ackord ska det observeras att grundtonen saknas (ackorden är därmed s.k. voicings). Till exempel spelas Am9 enligt XX5557, E7#9 enligt XX678X och G13 enligt XX3455.

Notera utsatta "X" för strängar som inte ska spelas. Om strängen som inte ska spelas är mellan två strängar som ska spelas är tillvägagångssättet att du tystar dessa strängen genom att nudda den med ett angränsande finger. I första ackordet ovan lägger du pekfingret emot femte strängen och den första strängen dämpar du genom att vidröra längre ned på samma finger. Ackordet m7 spelar du genom att lägga ringfingret över tre strängar och placera långfingret på översta strängen, du använder även långfingret för att tysta femte strängen.

Utöver dessa ackordgrepp finns det även grepp med bastonen på fjärde eller tredje strängen, men de mest användbara är de som visas ovan.

Ackordföljder

När du känt på ackorden ett tag kan du prova dessa ackordföljder:

G7 - C7 - Am7 - D7 - G7

C#m7 - Bmaj7 - Amaj7

Abm7 - G7 - Cmaj7

F#m7 - Bm7 - E7 - A7

B13 - E9 - A13 - D9

Dm7 - Am7 - Ebm7b5 - Cmaj7

Cmaj7 - Gm7 - C9 - Fmaj7

Cm7 - F9 - Bbmaj7 - D9

G7 - Db9 - C9 - F#13 - G13 - D9 - Db9 - C9 - G7

Som nämndes ovan är ackordgreppen flyttbara och roten är basnoten i ackordet, det vill säga på e-strängen (maj7 och m7) eller a-strängen (m7b5). Ta hjälp av detta diagram eller se den grå rutan under om du inte vet var tonerna finns på gitarren.

Ackord utskrivna med förkortad notation

För att hjälpa dig och hitta rätt positioner för greppen kommer här några exempel med förkortad ackordnotation (toner inom parentes kan evt. utelämnas).

G7 - 3X34XX
C7 - X323XX
Am7 - 5X55(5)X
D7 - X545XX
C#m7 - X424XX
Bmaj7 - 7X88(7)X
Amaj7 - 5X77(6)X
G13 - 3X345X

Gitarrer

Jazz-gitarren har något av en egen look. Den mest använda sorten är den halvakustiska som till utseendet kännetecknas av f-hål och stora stränghållare.

jazz gitarr detalj
Stränghållare á la jazzgitarr och f-hål.

Två av de mest respekterade tillverkarna heter Hagström och Guild. Bland halvakustiska modeller är också Gibson ES-175 en självklar klassiker. Vill du i stället ha en helakustisk finns till exempel APC och deras Carvalho-serie.

Skalor

En mängd skalor är bra att känna till för den som vill spela jazzgitarr. Bland dessa ingår modala skalor samt bebop-skalan, den senare visas här nedan (i tonarten A).

bebop-skala

Andra tips

Det är som sagt vanligt att spela med en elgitarr i denna musikstil. Du vill då ha ett rent ljud ("clean" på förstärkarspråk). När det gäller EQ är det vanligt att man har ganska mycket bas och lite mindre treble. För att få det mjuka och varma karäkteristiska jazzljudet kan du pröva med att vrida ner ton-kontrollen på gitarren samt använda ett tjockt plektrum med rundade kanter (spelar du ackord är evt. insidan av tummen att föredra).

<< Stilar