Rock

Rock är en musikform som med flera undergenrer och är svår att ringa in. Här ges övergripande instruktioner som innefattar ackord, skalor och diverse tips.

Ackord

Först en genomgång av ackord som är gångbara inom rockgitarr.

Öppna ackord

De mest grundläggande ackorden är de i öppen position. Notera hur dessa skiljer sig något från de grepp du antagligen är van vid.

A

A ackord diagram

D5

D5 ackord diagram

E5

E5 ackord diagram

G

G ackord diagram

A: det enklaste är oftast att använda ett finger. Den tunnaste strängen är ofta tystad då den avger ett diskant ljud som inte alltid passar in. Ackordet kan kombineras med hammer-ons och pull-offs på tredje bandet på ena eller båda av C- och G-tonerna, vilket ges exempel på nedan:

Tab rock 1

Lyssna:

D5: notera att den öppna A-strängen ingår (korrekt kallas ackordet därför D5/A), vilket inte är ett måste men hjälper till om man vill spela fylliga ackord med stora svepande rörelser. Den tunnaste strängen kan alternativt spelas öppen, då heter ackordet Dsus2/A.
E5: E5 är ett annat centralt ackord i rock. Här spelas det som kvintackord med en extra oktav. Även det vanliga E-durackordet (022100) är användbart.
G: detta grepp lämpar sig väl i många situationer med rock. Ackordet innefattar bara två fingrar och det är smidigt att växla från och till D-ackordet.

Skalor

I rock låter det sällan helt rätt med vanliga durskalor. I stället används mollskalan, pentatoniska mollskalan och även den mixolydiska.

E-skalor med samtliga positioner

Tillsammans med de ackord som visas ovan är särskilt E-skalor tillämpbara. Dessa kan användas för att licks och riffs ihop med ackorden. I första diagrammen visas Em pentatonisk skala och i andra Em skala.

E pentatonisk mollE moll skaldiagram

Tips

Rock låter oftast bäst med elgitarr. Overdrive och dist är några av de effekter som är typiska.

När det gäller tekniker är palm-muting centralt. I tabs skrivs det md förkortningen "P.M.". I låten "Whole Lotta Love" används detta i huvudriffet då översta strängen spelas öppen:

Whole Lotta Love - Led Zeppelin:

tab

Riffs

Några klassiska rockriff:

Smoke On The Water - Deep Purple:

smoke on the water tab

TNT - AC/DC:

TNT tab

Walk This Way - Aerosmith:

Walk This Way tab

<< Stilar
Punk >>