Tabell för tonarter

Den här tabellen känner alla musiker till, även om de kanske inte har den i tabellform utan bara i sitt medvetande. Om du till exempel skriver egna låtar är kännedom om denna uppdelning ofta ett sjumilasteg framåt – nu får du plötsligt insikt hur ackordstrukturer "hänger ihop".

Hur du läser tabellen

Du läser av denna tabell på följande vis. I kolumnen "Tonart" anges varje tonart som sedan fortsätter åt höger. Följer du raden där C är grundtonen kan du se att ackorden Dm, Em, F, G och Am tillhör tonarten C och därmed passar bra ihop med C-ackordet. Om du i stället vill spela i moll utgår du från VI och kan på samma sätt som förut använda ackorden på samma rad.

Tonart I II III IV V VI
C# C# D#m E#m F# G# A#m
D# D# Fm Gm G# A# Cm
F# F# G#m A#m B C# D#m
G# G# A#m Cm C# D# Fm
A# A# Cm Dm D# F Gm
B B C#m D#m E F# G#m
E E F#m G#m A B C#m
A A Bm C#m D E F#m
D D Em F#m G A Bm
G G Am Bm C D Em
C C Dm Em F G Am
F F Gm Am Bb C Dm
Bb Bb Cm Dm Eb F Gm
Eb Eb Fm Gm Ab Bb Cm
Ab Ab Bbm Cm Db Eb Fm
Db Db Ebm Fm Gb Ab Bbm
Gb Gb Abm Bbm Cb Db Ebm

Kommentar

Denna tabell ska inte användas som en handledning som sätter gränser. Använd den i stället som en utgångsposition och var inte rädd med att experimentera med ackordföljder som inte alltid följer tabellen.

Tips

Än en gång: det finns inga regler. Men ... Några saker att ändå tänka på är:

  1. Att inte använda alla ackord som ingår i en tonart i en ackordföljd.
  2. II passar oftast inte in särskilt bra i ackordföljder i dur.
  3. När du spelar i moll kan du höja II och/eller III, dvs. göra om dem till dur.
  4. På samma sätt gäller när du spelar i dur, då kan du höja III.
  5. Vid tonartsbyte är det vanligt att V(7) används vid övergång och där V är I i nästa tonart.

Fler liknande tips kan du hitta i artikelserien om att skriva egna låtar.