Pickuper

Pickuper (eller pickups) finns på elgitarrer och är synliga nära ljudhålet. Antalet pickuper kan variera från en till tre och det finns två huvudsorter i form av single coil och humbucker.

Single coil pickup

Single coil är kort och gott namnet på en pickup (coil betyder "spole" på engelska). Gitarrmodeller har ofta flera single coils, ibland kombineras de med humbuckers (som vi snart ska prata mer om). På bild 1 visas två olika single coils där de sex magneterna är synliga i plastinfattningar.

två stycken single coil pickuper
Bild 1. Rak och snedställd single coil.

På två av dem mest kända gitarrmodellerna, Fender Stratocaster och Fender Telecaster ingår traditionellt bara single coils pickuper. På en Stratocaster hittar du i standardfallet tre stycken single coils och på en Telecaster finns det två stycken.

Humbucker pickup

Andra alternativet när det gäller pickuper är humbuckers. En humbucker har två hopsatta pickuper och därmed känns dessa igen på två rader av magneter. Observera att i vissa fall sitter ett metallhölje över, men det är ändå enkelt att se att det rör sig om en humbucker.

2 stycken humbucker pickuper
Bild 2. Humbuckers med synliga och icke synliga magneter.

Namnet kommer sig av att två hopsatta pickuper reducerar bruset ("hum" betyder brus på engelska). Det betyder dock inte att humbucker måste vara att föredra framför single coils. Valet är en smaksak och avgörs av vilket sound du föredrar. Här är några saker som kan nämnas i jämförelsen är att ljudet mellan en humbucker pickup och en single coil dito:

Fenders huvudkonkurrent Gibson använder sig i regel av humbuckers som till exempel fallet på deras klassiska modell Les Paul.

Hur pickuper fungerar

Även om en pickup inte kan kallas för mikrofon är dess funktion densamma: den är till för att fånga upp ljud som sedan kan förstärkas och komma ut genom en högtalare. En pickup fungerar genom att fånga upp vibrationer från strängarna (svängningar) och omvandla dessa till elektroniska signaler. Det första steget sker med hjälp av de magneter vars runda platta ovansidor är synliga på gitarren. Det är dessa magneter som fångar upp vibrationerna från gitarrsträngarna. I nästa steg förs dessa vibrationer vidare från magneterna till en koppartråd, vilken är lindad runt pickupen som en spole (spole heter på engelska coil därav namnet). Från koppartråden kan vibrationerna omvandlas till elektrisk ström som går vidare till förstärkaren som gitarren är kopplad till (utan inkopplad förstärkare eller motsvarande har pickuperna ingen verkan).

Hur du växlar mellan pickuper

Pickup switchDet finns alltså normalt flera pickuper på en gitarr. Dessa är förstås inte helt identiska och genom att växla mellan dem kan du märka skillnad i hur ljudet blir.

En pickup-omkopplare finns placerad på gitarrkroppen (ofta bredvid rattarna för ljud och volym), som i två eller tre steg kan justeras för att välja pickup (ibland kan det finnas ytterligare steg som kombinerar två pickuper).

Stallmick kontra halsmick

Stallmick (på engelska bridge-pickup) och halsmick (neck-pickup) är namnen för pickuperna närmast stallet respektive halsen. Vad man kan säga om dessa ljudmässigt är att den närmast stallet låter något skarpare och har mer diskant medan den andre har mer fyllighet och bas. När det finns tre pickuper brukar man benämna den mittersta för mittmick.

Stallmicken kallas ibland lead-pickup då denna anses lämpa sig särskilt för solospel medan halsmicken ibland kallas rhythm pick-up då denna anses lämpas sig särskilt för rytmiskt spel (dvs. ackord o.d.). Detta är dock inga regler.

Passiva och aktiva mickar

Förutom att det finns single coils och humbuckers bör du också känna till att det finns passiva och aktiva mickar.

På de flesta elgitarrer används passiva mickar. Aktiva mickar eller pickups, används ofta på gitarrer för metal. Två märken är EMG och Fishman

Aktiva pickuper kräver ström, i form av batterier. Anledningen till att välja aktiva pickuper är att de ibland anger mindre brummande och är mindre känsliga för feedback.

Se även löstagbara pickuper för akustiska gitarrer...