F# (fiss) / Gb (gess) moll skala

En genomgång av F#-skalan i moll (som är identisk med Gb-skalan i moll).

F#m / Gbm


F# moll skaldiagram

Alla mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar mollskalan för F# (eller Gb) i andra position, notera siffran vänster om diagrammet för att orientera dig till rätt band. Ibland används förkortningen m för moll.

Prickarna markerar positionerna för skalan där röda prickar representerar roten i skalan. Diagrammet innefattar två oktaver.

Toner i skala
Fiss moll: F#, G#, A, B, C#, D, E
Gess moll: Gb, Ab, A, B, Db, D, E

Tonerna är för enkelhetens skull utskrivna utan b-förtecken eller alternativa namn. I en mer teoretisk korrekt förteckning skulle gess moll skrivits Gb, Ab, Bbb, Cb, Db, Ebb, Fb.