D# (diss) / Eb (ess) moll skala

En genomgång av D#-skalan i moll (som är identisk med Eb-skalan i moll).

D#m / Ebm


D# moll skaldiagram

Alla mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar mollskalan för D# (eller Eb) i elfte position, notera siffran vänster om diagrammet för att orientera dig till rätt band. Ibland används förkortningen m för moll.

Prickarna markerar positionerna för skalan där röda prickar representerar roten i skalan. Diagrammet innefattar två oktaver.

Toner i skala
Diss moll: D#, E#, F#, G#, A#, B, C#
Ess moll: Eb, F, Gb, Ab, Bb, B, Db

Tonerna är för enkelhetens skull utskrivna utan alternativa namn. I en mer teoretisk korrekt förteckning skulle ess moll skrivits Eb, F, Gb, Ab, Bb, Cb, Db.