12 bar blues på gitarr

Även när det inte handlar om renodlad blues förekommer inslag av denna musikstil i massor av andra stilar, som rock, pop och jazz. Att lära sig grunderna i blues är därför fundamentalt för varje gitarrist. Vad du kan lära dig här är en av de allra vanligaste strukturerna i blues: 12 bar blues eller på svenska 12-takters blues, vilket oftare sägs "bluestolva".

12 bar blues

Bluestolvan är som just nämndes en struktur, det vill säga en organisering av ackord till exempel. Låt oss därför titta på ett typiskt exempel av en bluestolva, eller 12 bar blues:

12 bar blues ackord

Snedstrecken som följer efter ackordbeteckning markerar taktslag. När det gäller blues brukar den första och tredje tonen i varje takt betonas. Så här: 1 2 3 4 . Om du inte känner till ackorden hittar du dem här:

E7
e7

A7
a7

B7
b7

Hoppas du hittar blueskänslan även om första exemplet visar en mycket simpel 12 bar blues. Nästa exempel är rikare och mer varierat, dessutom tillför vi något som kallas turnaround. En turnaround kommer sist i strukturen och leder tillbaks till början igen.

12 bar blues ackord

De tre sista slagen utgörs här av en turnaround (en turnaround utgörs dock ofta av de båda sista takterna). Efter en turnaround känns det helt rätt att börja om från takt ett igen. I blues är nämligen upprepning ett kännetecken. Konsekvensenligt kommer de allra sista takterna innan låtens slut inte inneha en turnaround då musiken i detta läge vill stanna i tonartens grundackord som här är E.

Detta var enbart en kort introduktion i blues som del i serien med nybörjarlektioner, här hittar du en bra sida på engelska med många lektioner i just bluesgitarr.

I nästa del ska vi se närmare på ett klassiskt rockriff som ligger nära bluesen.