Kromatiska övergångar mellan ackord

Det finns många sätt att göra ackordsekvenser lite mer musikaliskt intressanta. Ett sätt som ska tas upp här är att använda kromatiska övergångar mellan ackord.

Teori och spelexempel

Om ordet kromatisk är en ny term för dig är detta något som talar om att vi förflyttar oss med ett halvt tonsteg åt gången. Till exempel: C – Ciss – D och så vidare. Genom att få in ciss mellan ett C och ett D-ackord, exempelvis, uppstår en mjukare övergång och dessutom får vi en musikalisk effekt på köpet.

Detta kan både ske med enstaka toner och ackord.

Förflyttning från Em till Am till B7

Tab med kromatiska övergångar

Exemplet ovan visar hur en kromatisk sekvens sker på femte strängen och sammanbinder tre ackord.

Förflyttning från C till D via C#dim7
En funktion hos dim-ackord är att fungera som kromatiska övergångsackord. Det kan till exempel ske genom att ett dim7-ackord infogas mellan ett maj7- och ett m7-ackord:

Tab med kromatiska övergångar

Förflyttningarna mellan dessa tre ackord skapar en kromatisk sekvens av toner på femte bandet (C, C#, D).

Förflyttning via övergångsackord

Kromatiska övergångar kan ses i ackordföljder. Till exempel kan G#7 kan infogas i ackorden G#7 - G7 - Cm.

Det är bland annat vanligt i ackordspel i jazz att 7-ackord föregår andra ackord. Dessa övergångsackord är ett halvt tonsteg före eller efter ackordet som följer. Till exempel kan sekvensen Dm7 - G7 - Cmaj7 ändras till Dm7 - Ab7 - G7 - Cmaj7 och sekvensen Em7 - A7 - D7 - Am7 kan ändras till Em7 - G#7 - A7 - Eb7 - D7 - Am7.

Ett annat exempel är följande ackordföljd i jazzig blues-stil:

A13 (X05675) - Ab13 (X04564) - D9 (X54555)

Här fungerar Ab13 som övergångsackord. Notera också att tonerna på femte strängen kan skippas.

Kromatisk turnaround

En kromatisk sekvens är också vanligt i form av turnarounds. Spelar du till exempel 12 Bar Blues i E kan sekvensen i exemplet nedan fungera som turnaround.

Tab med turnaround

Detta är tänkt som en introduktion i ett spelsätt du kan använda för att inbringa nya moment i ditt gitarrspel, särskilt då du spelar ackord – även i anslutning till fingerspel kan detta givetvis användas. Förutom de figurer som visats i denna artikel finns många fler, det är som sagt bara att infoga en kromatisk ton i övergången mellan två ackord. Här hittar du en översikt över tonernas placering på en gitarr.

I nästa del ska vi lära oss spela barréackord, som inte alls behöver vara så svårt som många tror.