Tre vanliga ackord

Ackord är ofta det första man lär sig att spela på gitarren, då det är ett bra sätt att börja ska vi vandra samma väg i denna nybörjarkurs. Som vi snart ska se räcker det ibland med ett fåtal ackord för att komma igång och spela.

Ackordspel

Gitarrspel börjar för många med att lära sig några ackord för att sedan omsätta detta till den sköna känslan att kunna spela någon låt. Det finns otaliga ackord att spela på en gitarr (se översikt). Dessutom finns olika kategorier av ackord – dessa vi nu ska titta på kallas för öppna ackord (de heter så p.g.a. att strängar som inte är nedpressade ingår) och de följande är några av de mest använda ackorden. Ibland kallas de även för "trubadur-ackord".

Det finns tre viktiga punkter när det gäller ackordspel:

1. Vilken fingersättning som ska användas för ackorden.
2. Vilka strängar som ska spelas.
3. Vilken rytm som ska användas.

För att det ska låta bra ska du med tiden försöka lära dig att få ackordbytena att införlivas i rytmen. Om du stannar upp vid ett ackordbyte störs rytmen och målet är att kunna byta mellan ackord obehindrat.

Fingersättning

Som du kan se i ackorddiagrammen finns cirklar med siffror i. Med hjälp av dessa kan du utläsa vilket finger du ska placera på respektive sträng (obs! det måste inte vara så att en viss fingersättning är rätt i alla lägen).

1 pekfinger; 2 långfinger; 3 ringfinger; 4 lillfinger; x sträng ska ej spelas.

G-ackord
g-ackorddiagram

D-ackord
d-ackorddiagram

C-ackord
c-ackorddiagram

Toner

Genom gitarrens uppbyggnad med sex strängar kan alltså sex toner spelas samtidigt. Men det är inte alltid eftertraktat att spela sex toner samtidigt, en del av ackordets karaktär kan reduceras. Andra gånger fungerar det väl. Hur som helst kan du se på diagrammen ovan att vissa strängar har en x-symbol som markerar att dessa inte ska spelas.

Rytm

Rytmen är så klart frivillig och efter varje spelares smak. Men försök att variera din rytm för att undvika att ditt gitarrspel blir monotont. I konsten att variera rytmen ingår att inte bara spela nedåtslag utan även uppåtslag. Ett tips är att ibland bara spela en del av ackordet (t.ex. övre delen i nedåtslaget och undre delen i uppåtslaget).

Om man spelar efter tabulatur kan det visas med pilar om det är nedåtslag (down strum) eller uppåtslag (up strum). Ibland används även dessa tecken, för ned respektive upp: nedupp

En annan sak som kan skapa variation är att accentuera (dvs. göra starkare) vissa slag. En markering för accent visas ibland med detta tecken: accent

Spelexempel

Nu när vi fått koll på fingersättning, toner och rytm är det dags att prova spela en specifik ackordföljd med vissa riktlinjer för rytm. (Försök dock inte göra allt på en gång om det innebär många nya moment för dig utan börja spela i din egen takt och med enklast möjliga rytm.)

Ackord: G - D - C - G
Rytm: ned - ned - upp - ned - upp - ned - byt ackord - och vidare på samma vis.
Accent: försök betona första slaget vid ett nytt ackord.

I nästa del lär vi oss spela mollackord.

Annons