G pentatonisk mollskala

En genomgång av pentatonisk mollskala i G. Den vanligaste positionen för skalan som utgår från tredje bandet.

G


G pentatonisk moll

Alla pentatoniska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar de toner som ingår i skalan och deras positioner på greppbrädan (notera siffran vänster om diagrammet som anger på vilket band roten finns). De röda prickarna visar g-toner.

Toner i en G pentatonisk mollskala
G, Bb, C, D, F

Notera att samtliga fem toner ingår i den rena mollskalan i G som innehåller dessa sju toner: G, A, Bb, C, D, Eb, F.