E pentatonisk mollskala

En genomgång av pentatonisk mollskala i E. Den vanligaste positionen för skalan som utgår från tolfte bandet.

E


E pentatonisk moll

Alla pentatoniska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar de toner som ingår i skalan och deras positioner på greppbrädan (notera siffran vänster om diagrammet som anger på vilket band roten finns). De röda prickarna visar e-toner.

Det går också att spela skalan i öppen position, vilket innebär att tonerna på tolfte bandet spelas på lösa strängar, att tonerna på fjortonde bandet spelas på andra och tonerna på femtonde bandet spelas på tredje.

Toner i en E pentatonisk mollskala
E, G, A, B, D

Notera att samtliga fem toner ingår i den rena mollskalan i E som innehåller dessa sju toner: E, F#, G, A, B, C, D.