A pentatonisk mollskala

En genomgång av pentatonisk mollskala i A. Den vanligaste positionen för skalan som utgår från femte bandet.

A


A pentatonisk moll

Alla pentatoniska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar de toner som ingår i skalan och deras positioner på greppbrädan (notera siffran vänster om diagrammet som anger på vilket band roten finns). De röda prickar visar a-toner.

Toner i en A pentatonisk mollskala
A, C, D, E, G

Notera att samtliga fem toner ingår i den rena mollskalan i A som innehåller dessa sju toner: A, B, C, D, E, F, G.