D pentatonisk mollskala

En genomgång av pentatonisk mollskala i D. Den vanligaste positionen för skalan som utgår från tionde bandet.

D


D pentatonisk moll

Alla pentatoniska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar de toner som ingår i skalan och deras positioner på greppbrädan (notera siffran vänster om diagrammet som anger på vilket band roten finns). De röda prickarna visar d-toner.

Toner i en D pentatonisk mollskala
D, F, G, A, C

Notera att samtliga fem toner ingår i den rena mollskalan i D som innehåller dessa sju toner: D, E, F, G, A, Bb, C.