F# (fiss) / Gb (gess) skala

En genomgång av F#-skalan (som är identisk med Gb-skalan). Den vanligaste positionen för durskala.

F# / Gb


F# skaldiagram

Alla durskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar durskalan för F# (eller Gb) i andra position, notera siffran vänster om diagrammet för att orientera dig till rätt band.

Prickarna markerar positionerna för skalan där röda prickar representerar roten i skalan. Diagrammet innefattar två oktaver.

F# och Gb är beteckningar för ciss respektive dess.

Toner i skala
Fiss dur: F#, G#, A#, B, C#, D#, F
Gess dur: Gb, Ab, Bb, B, Db, Eb, F

Tonerna är för enkelhetens skull utskrivna utan dubbla kors- eller b-förtecken. I en mer teoretisk korrekt förteckning skulle fiss dur skrivits F#, G#, A#, B, C#, D#, E#.