F skala

En genomgång av F-skalan. Den vanligaste positionen för durskala som utgår från trettonde bandet.

F


F skaldiagram

Alla durskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar en durskala i F i trettonde position (dvs. att första f-tonen finns på trettonde bandet). Det går också att spela denna skala med start från sjätte strängen och inkludera öppna strängar. De på tolfte bandet blir öppna strängar, de på trettonde bandet flyttas till första bandet och så vidare.

Prickarna markerar positionerna med toner som ingår i skalan. Röda prickar betyder f-toner och diagrammet innefattar därmed två oktaver över sex strängar.

Toner i en F-durskala
F, G, A, Bb, C, D, E

F-durskalan innefattar sju toner, vilka sedan kan upprepas på olika positioner över hela greppbrädan. För att kunna spela fritt bör du försöka lära dig alla positioner.

Flera ackord bygger på samma toner som ingår i denna skala, några av dessa är F, Fmaj7, Fmaj9 och Fmaj11.