C# (ciss) / Db (dess) skala

En genomgång av C#-skalan (som är identisk med Db-skalan). Den vanligaste positionen för durskala som utgår från nionde bandet.

C# / Db


C# skaldiagram

Alla durskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar durskalan för C# (eller Db) i nionde position, notera siffran vänster om diagrammet för att orientera dig till rätt band.

Prickarna markerar positionerna för skalan där röda prickar representerar roten i skalan. Diagrammet innefattar två oktaver.

C# och Db är beteckningar för ciss respektive dess.

Toner i skala
Ciss dur: C#, D#, F, F#, G#, A#, C
Dess dur: Db, Eb, F, Gb, Ab, Bb, C

Tonerna är för enkelhetens skull utskrivna utan dubbla kors- eller b-förtecken. I en mer teoretisk korrekt förteckning skulle ciss dur skrivits C#, D#, E#, F#, G#, A#, B#.