A skala

En genomgång av A-skalan. Den vanligaste positionen för durskala som utgår från femte bandet.

A


A skaldiagram

Alla durskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar en durskala i A i femte position (dvs. att första a-tonen finns på femte bandet), notera siffran vänster om diagrammet för att orientera dig till rätt band.

Prickarna markerar positionerna med toner som ingår i skalan. Röda prickar betyder a-toner och diagrammet innefattar därmed två oktaver över sex strängar.

Toner i en A-durskala
A, B, C#, D, E, F#, G#

A-durskalan innefattar sju toner, vilka sedan kan upprepas på olika positioner över hela greppbrädan. För att kunna spela fritt bör du försöka lära dig alla positioner.

Flera ackord bygger på samma toner som ingår i denna skala, några av dessa är A, Amaj7, Amaj9 och Amaj11.