Turnarounds

En turnaround har ofta formen av ett kortare lick som effektfullt bildar en övergång och återgång till början av en låtstruktur. Detta lät abstrakt värre, men vi ska förklara vad som menas med denna term samt ge spelexempel. Du kommer förmodligen inte ångra tiden du lägger ner för att lära dig några turnarounds, särskilt om du gillar att spela blues.

Det finns flera klassiska turnarounds som du antagligen kommer känna igen direkt då du hör dem, de behöver dessutom inte vara svåra att spela. Här är ett exempel:

turnaround tab 1

Så nu vet du vad vi pratar om. En turnaround är alltså en kort men effektfull sekvens som stoppas in i en låt för att frambringa ett spännande moment. Den har också en funktion, nämligen att leda tillbaka till grundackordet eller början av en struktur.

Turnarounds är en vanlig ingrediens i 12 Bar Blues. En typisk struktur i 12 Bar Blues kan se ut så här:

12 bar blues schema
Turnaround-delen syns inom den lila markeringen.

Här används turnaround i slutet för att ta oss tillbaka till starten och grundackordet. Andra gånger utgör en turnaround de två sista takterna i en 12 Bar Blues-struktur. Själva sekvensen som utgör en turnaround kan som i exemplet ovan spelas endast som ett ackord, fast mer effektfullt blir det förstås med ett lick. I en 12 Bar Blues i E kan en turnaround se ut som i tabben nedan:

turnaround 2

Det finns inga givna regler för en turnaround mer än att den fyller sin funktion och tar oss tillbaka till grundtonen samt gärna får låta bra. Ofta återkommande är dock en kromatisk uppbyggnad och i ett sista spelexempel märks detta tydligt.

turnaround 3

Detta var några exempel på turnarounds i form av licks huvudsakligen som du kan lägga in i ditt förråd och plocka fram när du vill låta som en slipad gitarrist. Turnarounds kan också bestå av en ackordsekvens. En vanlig ackordföljd som kan utgöra en turnaround på slutet av en 12 Bar Blues är 1-6-2-5 (I-VI-ii-V). Om tonarten är G kan detta bli G7 - E7 - Am7 - D7 och så tillbaka till G.