Gitarrsträngar

När det gäller gitarrsträngar handlar det främst om tre saker: material, tjocklek och märke (tillverkare). Här följer diverse fakta om olika gitarrsträngar. Läs även om namnen på gitarrens strängar.

Material

Till att börja med brukar man skilja mellan stål och nylon, som bekant heter det ju stål- och nylonsträngade gitarrer. En nylonsträngad gitarr har dock bara tre (de tre lägsta) som är helt i nylon, de andra är gjorda av en kärna som är omlindad med någon metall.

Det finns också en skillnad mellan de två lägsta och de fyra högsta strängarna på en stålsträngad gitarr. De lägsta strängarna är kala medan de översta vanligtvis är grövre och med räfflad yta. Att den tredje strängen är spunnen medför ibland att ljudet blir raspigare, men skälet är att ljudet blir mindre dovt med en spunnen sträng.

Den gulaktiga färgen på strängarna beror på att de har en bronslindning. De tunnare strängarna som är metallfärgade är således utan lindning.

nylonsträngar och stålsträngar på gitarrer
Nylon till vänster och stål till höger.

Gitarrsträngar slits med tiden och behöver då och då bytas (så här strängar du om gitarren).

Akustiskt stålsträngat

Beroende på vilken gitarrtyp det är fråga om skiftar också materialet. När det gäller akustiska gitarrer är det vanligt med en blandning av zink och koppar (ca 20% zink och 80% koppar), vilket framhäver de mittersta tonfrekvenserna samt ger ett varmt ljud. Ibland kan tillverkaren skriva "80/20 Bronze", vilket egentligen är en felaktig, men vedertagen, beteckning för kombinationen av zink och koppar.

Det finns även fosforbrons, där det i själva verket bara är en liten mängd fosforbrons inblandat, som ger en något mörkare klang.

Elgitarrer

Om vi tittar på elgitarrer består strängarna i stället ofta av stål och nickel. Det finns olika kombinationer inklusive strängar enbart i stål eller nickel. Stål och nickel ger sådana ljudegenskaper som önskas från en elektrisk gitarr.

Här kan också nämnas vad som på engelska går under beteckningen coated strings, vilka är ytbehandlade på ett sätt som ska hindra att smuts, fett och svett fastnar lika lätt och att det tar längre tid innan rostfläckar blir synliga. Så kallade coated strings är normalt dyrare. Den skyddande beläggningen kan även påverka ljudet och det behöver inte enbart vara en fördel.

Det förekommer att personer med nickelallergi får eksemliknande utslag genom kontakten med strängarna. Detta visar sig vanligtvis på fingertopparna, handflatorna och/eller tummen beroende på var kontakten med strängarna huvudsakligen sker. Det går som tur är att byta till strängar utan nickel (observera att även bandstavarna likaså pickuphöljet består av delvis nickel och i vissa fall kan ge allergireaktioner).

Tjocklek

Ju tjockare strängarna är, desto mer motståndskraft blir det när du spelar, vilket bland annat märks när du ska göra tekniker som bends. Av ljudmässiga skäl föredrar de flesta tjocka strängar, men tänk på att det rent spelmässigt kan bli svårare. Vad som händer med ljudet är att det dels ökar i volym, dels att tonen blir något "tjockare" och ringer ut längre.

En fördel med tjockare strängar kan också vara att gitarren inte behöver stämmas om lika ofta (det beror på att tjocka strängar inte dras ut lika lätt). Generellt har stålsträngade akustiska gitarrer tjockare strängar än elgitarrer.

När det gäller gitarrsträngar anges tjockleken i tusendels tum och ifall bara ett mått anges gäller detta den tunnaste strängen. En indelning i olika tjocklekar kan – men måste inte då det varierar en hel del – se ut som nedan (måtten gäller tusendels tum från smalaste till tjockaste sträng i diameter):

Tänk på att en gitarr inte alltid är byggd för tjockare strängar än de medföljande originalsträngarna. Med tjockare strängar tillkommer större belastning på halsen (vilket ävan kan resultera i att stränghöjden ökar något). Dessutom har de skåror som finns i sadeln en viss bredd och byter du till tjockare strängar kan sadeln spricka. Detta innebär att du heller inte bör byta till tunnare strängar, vilka kommer vibrera mer på grund av den extra platsen i skårorna och kan leda till oönskade ljud.

Så hur vet du vad storleken är på de strängar som sitter på din gitarr? Linjal eller måttband är det inte fråga om här utan du behöver ett digitalt skjutmått. Du kan också ta med instrumentet, eller bara strängarna, till en musikaffär så tar personalen där ta reda på det åt dig.

Tension (dragning) för nylonsträngar

När det gäller nylonsträngar anges inte olikheter i tjocklek utan "tension", på svenska dragning (efter den dragkraft strängarna utsätts för). Dessa är de standardiserade kategorierna:

Enheten som brukar användas är engelskans pounds (Ib) och 1 pound är ungefär lika med 0,5 kilo.

Vill man ange spänning för en uppsättning med normal tension hamnar man ungefär på dessa värden (anges här i pounds): 27, 26, 35, 37, 34, 29 från tunnaste till tjockaste sträng. Detta ger ett totalt tryck på cirka 85 kilo.

Det är alltså strängarna i mitten som har mest dragning, vilken kan verka smått underligt. Strängspänningen avgörs av strängens massa (inte dess diameter), men även dess frekvens. Dragningen kan skifta beroende på vilken ton som stäms till och det är kombinationen av dessa variabler som orsakar att tredje och fjärde strängarna normalt har högst spänning.

Hårdare tryck påverkar inte nödvändigtvis spelkänslan alltför mycket, men det kan kännas hårdare mot fingrarna (att känna till är att riktigt tjocka strängar innebär mer påfrestning för fingrarna och kan med tiden för den som spelar väldigt mycket och använder mycket bends skada fingrarna). Vad som i övrigt händer är att attacken blir snabbare medan tonen tenderar ringa ut kortare tid. Skillnader i ljudkaraktäristik mellan lätt och hårt tryck är svårt att beskriva i objektiva termer då dessa bland annat kan variera beroende på hur gitarren är byggd. Pröva dig fram och hitta strängar som ger dig det ljud och den spelkänsla du vill ha.

Tillverkare

Till sist något om märken. Går du in i en musikaffär eller beställer från nätet kommer du förmodligen aldrig få några skräpprodukter. Det är alltså sällan enorma skillnader mellan olika märken. Utan att framhäva några specifika tillverkare är några av de mest populära D'Addario, Elixir, Ernie Ball, Fender, Savarez och DR.