Att skriva en låt

Att lära sig skriva en låt är inte förenat med några givna rätt och fel – vad som låter bra är ofta subjektivt när det kommer till musik. Sedan handlar det ibland att göra något nytt, något originellt och då finns det ingen färdig formel att använda sig av. Dessutom är det en kreativ process där varje individ brukar hitta sina egna metoder. En del börjar med att skriva texten och hittar sedan ackord som passar medan andra gör det omvända, här handlar det om vad som passar var och en.

Låtens struktur

Fast det finns ändå ett flertal grundläggande principer som du kan ha nytta av att känna till, som en appendix till denna artikelserie kan du hitta en faktabank med principer för ackordföljder. Detta plus andra lite mer specialiserade tips är vad du kommer lära dig i denna serie med artiklar om att skriva låtar.

En låt kan sägas ha olika beståndsdelar vars struktur kan skilja sig åt för olika låtar. Så klart. Men det finns återkommande mönster och många låtar innehåller samtliga eller de flesta av dessa delar:

penna och papperIntro – Ett intro kan bestå av ett piano, ett fingerplock på gitarren, med mera. Ibland är introt viktigt för låten då det bygger upp stämningen eller har kvaliteter som hjälper till att fånga lyssnarens uppmärksamhet, andra gånger handlar det om ett rent funktionellt intro som snabbt leder fram till första versen.

Vers – Versen är en viktig del av låten som etablerar dess stämning, både via musiken och texten. Det finns många varianter att skriva versen och komponera musiken till denna. Ibland är det textorienterat och något återhållsamt innan låtens refräng kommer, men versen kan också innehålla låtens driv. (Nästa del i artikelserien kommer fokusera på låtens vers.)

Brygga – Bryggans (engelskans ”bridge” används också flitigt, men ibland hör man dessutom "mellanåtta") funktion är att bygga upp inför refrängen. Denna del är ofta instrumentell och kan till exempel utgöras av ett tonartsbyte (mer om tonartsbyten följer i kommande del).

Refräng – Med refrängen får låten visa vad den går för, har den ”hit-kvalitet” eller är det en intetsägande refräng? Det finns förstås många låtar utan någon distinkt refräng och då är ofta verserna längre och mer varierat uppbyggda. (I del tre kommer det handla mer om låtens refräng.)

Solo – Ett solo kan ofta dyka upp efter andra refrängen för att skapa variation och fylla ut låten med instrumentella kvaliteter. Ibland kan ett solo bestå av flera partier där kanske munspel inleder för att det sedan ska gå över till gitarr.  

Outro – Ett outro kan varieras på många sätt. Ett sätt är att låta några sista ackord få klinga ut, ett annat är en så kallad fade out (där ljudet gradvis tystnar). Gruppen The Strokes hade på sina första album för vana att abrupt klippa av låten och en trubadur som Cornelis Vreeswijk kunde avsluta med ett skämt, en ”punchline”, som i sången ”Hönan Agda”:

Du, jag älskar dig passionerat,
allt du ber om det ska du få
- Men jag vill ha dig naken då

Detta var delarna i låtens struktur, vad som ska tilläggas är hur dessa organiseras i en låt – somliga av delarna återkommer flera gånger och en låt skulle kunna se ut så här:

 1. Intro
 2. Vers
 3. Vers 2
 4. Brygga
 5. Refräng
 6. Vers 3
 7. Vers 4
 8. Brygga
 9. Refräng
 10. Solo
 11. Vers
 12. Refräng
 13. Outro

Detta är som sagt bara ett exempel. Det finns inga absoluta regler när det kommer till att komponera musik och skriva låtar.

I nästa två artiklar om att skriva en låt kommer vi gå in mer i detalj på dessa delar samt fokusera på själva låttexten.