Engelska gitarrtermer översatta till svenska

Det är ofta man stöter på engelska termer kopplat till gitarr. Det kan röra sig om delar på gitarren, träslag eller gitarrtekniker. Här finns ett antal termer samlade som översatts till svenska. Hör av dig via mejl om du undrar över någon annan engelsk gitarrterm som inte finns med.

Lista på termer i alfabetisk ordning

A

action
(i gitarrsammanhang) stränghöjd.
alloy
legering (i sammanhang med strängar).
amp (amplifier)
förstärkare.

B

bar chord
barréackord (även det engelska barré chord förekommer).
bas
bass.
bindings
bindningar (lister som kan finnas gitarrens huvuddelar).
block chord
blockackord, det vill säga alla strängarna i ackordet spelas samtidigt och inte i sekvens som vid strumming eller vanligt fingerspel.
bracing
ribbning, vilket används som en del i konstruktionen inuti själva kroppen på en gitarr.
bridge
1. stall (del på gitarren); 2. brygga (del i en sångstruktur).
bridge-pickup
stallmick, den pickup som är placerad närmast stallet.

C

cabinet
kabinett, vilket är högtalardelen på en förstärkare. Kan förkortas cab.
chord
ackord.
chord progression
ackordföljd.

D

double stop
två toner i form av två, ofta näraliggande, strängar, ofta på samma band, spelas samtidigt.
dovetail
halsinfästning.
down stroke
ett slag i nedåtriktning över strängarna.
drop tuning
alternativ stämning där den översta strängen är en kvint lägre än nästa sträng, till exempel Drop D där de två översta strängarna är stämda D-A.

F

fingerboard
annat ord för fretboard, se nedan.
fingerpicking
fingerplock eller fingerspel, det vill säga att ett finger spelar en sträng i stället för flera.
fingering
anger till exempel fingergrepp för ett ackord.
flat picking
spelteknik med plektrum.
fret
band (på gitarrens greppbräda).
fretboard
greppbräda.
FX
förkortning för effects.

G

gauge
se string gauge.
ghost stroke (ghost note)
spökslag (spöknot), även skuggslag.

H

harmonics
övertoner, kallas även flageoletter.
headstock
gitarrhuvud.
hollow body
elektrisk gitarr med ljudhål, kallas även semiakustisk gitarr (semi-acoustic guitar på engelska).
hybrid picking
kombinerande av spel med plektrum och fingrar.

I

inlays
inläggningar (på greppbrädan).
inverted chord
ackordomvändning.

K

knob
ratt (på en gitarr, pedaleffekt etc.).

L

latency
fördröjning (skrivs ibland latens på svenska).

N

neck
(gitarr)hals.
neck-pickup
halsmick, den pickup som är placerad närmast halsen.
nut
sadel.

O

open string
lös (eller öppen) sträng.
open tuning
öppen stämning.
overdub
överdubbning eller pålägg (dvs. lägga till ljud på ett annat vid inspelning).

P

P.A.
som i PA-system, förkortning för Public Address.
passing chord
övergångsackord.
pedal tone
bordun. En ton som repeteras antingen i det lägre eller övre registret samtidigt som andra toner spelas däremellan.
pick
knäppa (på strängar); kan också referera till plektrum.
pickguard
plektrumskydd.
pickup
har funktionen av mikrofon som används för gitarrer.
pitch-shifting
tonhöjdsförändring.
power chord
powerackord eller kvintackord.

R

rest stroke
det engelska namnet används även på svenska fast ibland förekommer översättningen stödanslag.
reverb
rumsklang, se även spring reverb.
rosewood
rosenträ (vanligt träslag i gitarrer).

S

scratching
du spelar på strängar som du samtidigt dämpar.
shred
snabb spelstil inom metalgenren.
slur
bindebåge (används i notsystem).
soundboard
toppen (locket) på gitarrkroppen.
soundport
ljudhål.
spring reverb
fjäderreverb, se även reverb.
spruce
gran (vanligt träslag i gitarrer).
steel guitar
syftar till en gitarrteknik eller gitarrtyp.
stompbox
effektpedal.
strap
axelrem.
string gauge
strängtjocklek.
strum
att slå an flera strängar i ett slag nedåt eller uppåt, ibland används slagkomp på svenska (i plural strumming).
sustain
efterklang.
sweep-picking
saknar svensk översättning, men är en spelteknik som involverar plektrum och där flera strängar, en i taget, spelas i en riktning (upp eller ner) efter varandra.

T

tablature
tabulatur.
tailpiece
stränghållare placerad på kroppen.
toggle switch
omkopplare.
travis picking
fingerspelsteknik som involverar tummen på de två övre strängarna och fingrarna på de övriga i alternerade mönster.
treble
diskant.
triad
tretonsackord.
triplet
triol.
truss rod
dragstång.
tube amp (tube amplifier)
rörförstärkare. Även valve amp kan förekomma.
tuner
stämapparat.
tuning pegs
stämskruvar.
twelve-bar blues (12-bar blues)
tolv-takters blues eller "bluestolva".

U

upp stroke
ett slag i uppåtriktning över strängarna.

V / W

vamp
improviserat komp. Kan även översättas med rundgång (dvs. en särskild form av ackordföljd).
vibrato arm
svängarm (även vibratoarm förekommer).
whammy bar
svängarm.

Engelska termer som cutaway, hammer-on, hammer-off, lick, palm-muting, riff och slide har inte tagits med på listan eftersom dem saknar vedertagna översättningar (det finns förklaringar av samtliga dessa termer på sidan, använd eventuellt sökrutan). Termer som i stort sett stavas likadant på engelska och svenska (guitar/gitarr etc.) har också utelämnats. Se även olika gitarrtyper.