Övningar

Här följer en samling gitarrövningar. Det kanske inte alltid är så kul att drilla sig till färdighet, men övningar är bra som komplement och leder ofta till att framstegen kommer snabbare. Övningarna som presenteras bidrar inte minst till att göra din hand och dina fingrar starkare. Samtliga är utskrivna i tabulatur.

Övningar utskrivna med tabs

1. Grundläggande övning som involverar alla fingrar

övning 1 tab

Detta är en grundläggande övning som kan användas för att förstärka musklerna i fingrarna eller som uppvärmning (läs mer om uppvärmning och övningar). Det är viktigt att du använder alla fyra fingrarna. Du kan fortsätta till band tolv och sedan hela vägen tillbaka till första bandet. Öka gärna hastigheten eftersom, men det är viktigare att du får rena toner.

För att bygga upp styrkan försök att inte lyfta upp fingarna bakom förrän du behöver dem för att spela på nästa sträng. Och när du vändt och går från understa till översta sträng kan du för att ytterligare bygga kontroll låta varje finger vara kvar på föregående sträng tills du behöver det på nästa.

Du kan också pröva att ändra ordningen. Förutom 1, 2, 3, 4 med pekfinger, långfinger, ringfinger respektive lillfinger finns även dessa möjliga spelföljder:

1, 2, 4, 3
1, 3, 2, 4
1, 3, 4, 2
1, 4, 2, 3
1, 4, 3, 2

2a. Övning med sträckning

övning 6 tab

Detta liknar Övning 1 med en skillnad och det är att det blir en sträckning mellan pekfinger och långfinger. Försök fortsätta så många band du kan mot första bandet då det blir svårare ju närmare halsen du kommer.

2b. Övning med sträckning

övning 7 tab

Övningen bygger på att du spelar med: lillfinger, ringfinger, lillfinger, ringfinger, lillfinger, långfinger, lillfinger, pekfingerm, lillfinger, pekfinger. Ju längre ut på halsen du förflyttar detta spelmönster, desto mer sträckning blir det.

3a. Muskler och kontroll

övning 2 tab

Denna och nästföljande övning ska spelas efter varandra och tränar upp muskler och kontroll. Använd pekfinger (5), ringfinger (7) och lillfinger (8) i övning 3a respektive pekfinger (5), långfinger (6) och lillfinger (8) i övning 3b.

3b. Muskler och kontroll

övning 3 tab

4a. Spindel övre strängar

övning spindel tab

Denna och nästa är övningar kallas ibland "spindlar", vilket kommer sig av rörelsemönstret. Övningarna tränar koordination och förmåga att omplacera fingrarna i nya grepp.

4b. Spindel nedre strängar

övning spindel tab

Ännu ett exempel på en "spindel". Spela med högra handens tumme, pekfinger, långfinger och ringfinger. Du kan så klart använda samma spelmönster också på andra band.

Som övningar på gitarr är det också vanligt att man tränar genom att spela sig i genom skalor.

Övningar med olika tekniker

Hammer on

tab med hammer-on

Här får du träna på att göra sekvenser av hammer on-tekniken med dina svagaste tre fingrar.

Pull off

pull off övning

Övningen liknar den förra fast i stället använder du pull off-tekniken i sekvenser med alla fingrar inblandade. Pull offs är enklast längre ner på halsen på de tunnaste strängarna. Försök med tiden att klara sekvenser även högre upp på halsen och med de tjockare strängarna.

Hammer on och slide

tab med hammer-on och slide

Här används hammer on direkt följt av en slide ett band uppåt. Övingen kan expanderas till att exempelvis innefatta fler strängar med samma sekvenser.