Öppna stämningar (open tunings)

Med ”öppen stämning” (den engelska termen är open tunings) menas att gitarren stäms efter ett visst ackord och att du spelar i en tonart i första hand. Ett exempel är att stämma efter D dur – du kanske har hört den engelska termen Open D tuning?

Introduktion

En sak som förändras med öppna stämningar är att du kan spela ackordet som gitarren är stämd efter utan något ackordgrepp. Slå an några strängar och du spelar automatiskt detta ackord, vilket underlättar om du spelar med en slide eftersom du kan förflytta dig upp och ner längs gitarrhalsen och ackorden skiftar beroende på över vilken bandstav du befinner dig.

Du kan alltså spela ackord genom att lägga ett finger över hela greppbrädan och på varje band hitta ett ackord. Detta är logiskt eftersom om alla toner förflyttas ett visst antal steg uppstår ett nytt ackord av samma kategori – utgår vi från C kan du därför spela D två band längre upp. Om du har använt en capo känner du förmodligen igen principen.

Vad som följer är introduktioner till de mest använda öppna stämningarna.

Öppen stämning Dsus (DADGAD tuning)

Så här stämmer du gitarren:

D – A – D – G – A – D

Tänk på att skruva ned när du stämmer om, det vill säga att göra strängarna lösare. Om du drar åt dem i stället kommer du belasta halsen och i värsta fall kan gitarren gå sönder (detta gäller samtliga stämningar som tas upp i denna guide med undantag för öppen stämning i E där några strängar av praktiska skäl spänns hårdare).

"DADGAD" är en populär alternativ stämning där du spelar ett Dsus4-ackord ifall du slår an alla strängarna utan något grepp. Särskilt är detta en stämning som används för akustisk stålsträngad gitarr. Vi börjar med att titta på några ackordgrepp (samtliga passar att spelas tillsammans och ingår i tonarten D dur):

D

D ackorddiagram DADGAD

Em

Em ackorddiagram DADGA

F#m

F#m ackorddiagram DADGA

G/D

G/D ackorddiagram DADGA

Asus4

Asus4 ackorddiagram DADGA

Bm7

Bm7 ackorddiagram DADGA

När det gäller några av ackorden såsom Em och F#m har förenklade ackordnamn angetts (Em kan mer korrekt skrivas Em11 och F#m kan skrivas F#m#5).

Två ackordföljder att prova:

D - G/D - Em - Asus4 - D

D - F#m - G/D - Em - D

Skalor för DADGAD:

Skaldiagram D Dur DADGAD
D dur skala

Skaldiagram D Pentatonisk DADGAD
D pentatonisk skala

Dessa är två skalor med öppna strängar och det innebär att de inte är flyttbara grepp.

Öppen stämning D (Open D tuning)

Så här stämmer du gitarren:

D – A – D – F# – A – D

Det är dags att titta på hur ackorden ser ut för öppen stämning i D eller på engelska Open D tuning. Någon fullständig översikt ges inte här, men du hittar några av de vanligaste nedan:

D

d ackorddiagram

Em

em ackorddiagram

F#m

f#m ackorddiagram

G

g ackorddiagram

Bm

bm ackorddiagram

A

a ackorddiagram

En ackordföljd att prova:

D - Em - F#m - Bm - G - A - D

Blues

Denna stämning är speciellt kopplad till blues och gitarrister som Elmore James. Elmore James använder ett karaktäristiskt riff som återkommer i flera av hans låtar med mindre variationer – lyssna till exempel på ”I Can’t Hold On”. Riffet involverar främst två strängar, vilka spelas om vartannat med en slide. Riffet återkommer hos många i tidig blues och kan höras i låtar med Muddy Waters med flera.

Tab över hur lick kan se ut (notera slide på tredje strängen):

tabulator med riff
Klassiskt bluesriff med slide

Att använda sekvensen ring-, lång- och pekfinger som i andra takten förenklar spelandet i exemplet.

Öppen stämning G (Open G tuning)

Så här stämmer du gitarren:

D – B – G – D – G – D

Du sänker E-strängarna ett tonsteg till D samt A-strängen ett steg till G. Detta kallas öppen stämning i G eller Open G tuning eftersom samtliga toner som gitarren är stämd efter ingår i ett G ackord. Spelar du på alla strängar utan att använda andra handen för något ackordgrepp spelar du därmed automatiskt ett G ackord (men som bilden visar nedan vill du eventuellt inte ha med den översta då bastonen blir D). Du kan också skapa fler ackord genom att lägga fingret över samtliga strängar på olika band, som för ett barréackord.

G

G ackorddiagram

G7

g7 ackorddiagram

C7

c7 ackorddiagram

D7

d7 ackorddiagram

Open G tuning används särskilt av bluesgitarrister, inte sällan används en slide, och därför kallas denna stämning ibland för ”Blues G tuning”.

Öppen stämning E (Open E tuning)

Så här stämmer du gitarren:

E – B – E – G# – B – E

Här måste du skruva upp (spänna åt) några av strängarna eftersom det annars hade blivit väldigt mycket skruvande i dessa fall och väldigt lösa strängar. Detta kan belasta din gitarrhals en del. Därför kan du i stället välja att stämma som öppen D och sedan spela med capo på andra bandet.

Ackorden nedan passar bra ihop för att spela blues i tonarten E:

E

E ackorddiagram

A

A ackorddiagram

B7

B7 ackorddiagram

Öppen stämning D moll (Open Dm tuning)

Så här stämmer du gitarren:

D – A – D – F – A – D

Det går alltså även att stämma efter ett mollackord. Det vanligt att låtar i denna stämning går i tonarten D moll och ackorden som visas i diagrammen är utvalda för just detta:

Dm9

Dm9 ackorddiagram

Cadd9

Cadd9 ackorddiagram

Bbadd9

Bbadd9 ackorddiagram

F6

F6 ackorddiagram

Gm/Bb

Gm ackorddiagram

Större samlingar med ackord i diverse alternativa stämningar kan du hitta på Guitar-chord.org.

Sammanställning av öppna stämningar

Utöver nämnda möjligheter kan du även använda dig av ytterligare öppna stämningar. I rutan nedan ges en sammanställning.

Lista med öppna stämningar (från tjockaste till tunnaste strängen):

Open G: D – G – D – G – B – D
Open D: D – A – D – F# – A – D
Open E: E – B – E – G# – B – E
Open C: C – G – C – G – C – E
Open A: E – A – C# – E – A – E
Open Gm: D – G – D – G – Bb – D
Open Dm: D – A – D – F – A – D
Open Em: E – B – E – G – B – E

Varför ska du spela med öppen stämning? Det kan leda till att du gör nya upptäckter i ditt gitarrspelande. Om inte annat är det bra att känna till dessa då en del låtar använder öppna stämningar. Tänk på att du stämmer nedåt då det är möjligt, annars finns risk att strängarna går av.

En större sammanställning av ackord i Open D, Open G och andra alternativa stämningar i pdf-format finns i form av Alternativa stämningar - Ackordguide.