A pentatonisk durskala

En genomgång av pentatonisk durskala i A. Den vanligaste positionen för skalan som utgår från femte bandet. Jämför med pentatonisk mollskala i A.

A


A pentatonisk dur

Alla pentatoniska durskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i femte position (dvs. första a-tonen finns på femte bandet), notera siffran vänster om diagrammet.

Prickarna markerar positionerna med toner som ingår i skalan där de röda prickar visar a-toner.

Toner i en A pentatonisk durskala
A, B, C#, E, F#

Den pentatoniska skalan innefattar fem toner. Diagrammet visar hur två oktaver kan spelas över sex strängar. De fem tonerna kan upprepas på olika positioner över hela greppbrädan och för att kunna spela fritt bör du försöka lära dig alla positioner.

A dur pentatonisk är parallellskala med Fiss moll pentatonisk. Detta innebär att samma toner ingår i dessa, fast att roten i skalan skiftar. Du kan spela Fiss moll pentatonisk genom att använda diagrammet ovan, fast lägga till andra position på sjätte bandet som startpunkt för första oktaven.