Basgitarr

Basgitarren är oftast en elektrisk bas, elbas, men det finns även akustiska basgitarrer. Vad som skiljer sig från en vanlig gitarr är primärt att det ofta är fyra strängar (det finns dock fem- och ibland även sexsträngade basgitarrer), i stället för sex och att tonomfånget befinner sig lägre än gitarrens. Om basen har fyra strängar är standardstämningen E-A-D-G (notera att detta är samma som de fyra översta på en vanlig gitarr).

Att spela bas

Basgitarren är inte ett soloinstrument i samma utsträckning som gitarren, men ett typiskt inslag i en banduppsättning inom många musikstilar. Basistens främsta uppgift är att accentuera bastonerna i en låt – även om basspelet inte alltid kan urskiljas är det en väsentlig ingrediens i en låt.

Strängar och stämning

En bas med fyra strängar stäms E - A - D - G från översta till understa strängen.

stämskruvar och namn på strängar
Stämskruvar och strängar med namnen på tonerna.

Det finns också basgitarrer med fem strängar och dessa har två olika standardstämningar: 1) E - A - D - G - C; 2) B - E - A - D - G.

Tonerna

För en bas med fyra strängar och normal stämning kan du här se var tonerna hittas band för band (mellan F och G finns F# eller Gb mellan D och E finns D# eller Eb och så vidare).

toner på basgitarr
Tonernas position på en basgitarr.

Du kan använda dig av noter eller tabs för att spela låtar och sekvenser.

Spelteknik

basgitarrEn bas har längre hals samt tjockare strängar än gitarrens, vilket medför att det krävs mer styrka. Det kan också kännas smärtsamt i fingrarna till en början, men precis som med gitarr är detta något som fingertopparna vänjer sig vid efter ett tag.

Om du spelat gitarr tidigare har du en stor fördel om du vill lära dig spela bas. Du har förmodligen utvecklat en handstyrka och du har förståelse för hur tonerna är ordnade på ett stränginstrument. Dessutom använder även basister tekniker som hammer-on, vilket du eventuellt lärt dig. Det är dock viktigt att inte underskatta skillnaderna mellan dessa instrument.

Det går att spela bas med fingrarna, vilket är vanligast, eller med ett plektrum. En del föredrar plektrum för att ett högre ljud (särskilt inom rock), men en skicklig basist klarar att spela lika högt utan plektrum. En del förordar också plektrum på grund av att det möjliggör ett högre tempo, men genom att använda olika fingrar på flera strängar går det att uppnå högre tempo.

Det är vanligt att alternera med pek-och långfinger för spelhanden (högra handen). Tummen kan dessutom användas för samtliga strängar.

Ett sätt att få bättre kontroll för högra spelhanden är att placera tummen vid en av pickuperna som stöd. Vissa föredrar att placera tummen på översta strängen.

Ackord

Om det är vanligt med ackord på en gitarr är det betydligt ovanligare på en basgitarr. Det innebär dock inte att ackord är irrelevanta för en basist, men de har inte längre funktionen av en samklang. Basisten spelar oftast en ton i taget (likt arpeggios), då det inte låter bra att spela flera toner ihop. Däremot är tonerna som basisten spelar ofta samma som ingår i det ackord gitarristen spelar.

Eftersom en basist tenderar att spela en ton i taget finns det inget som hindrar att två av tonerna som utgör ackordet kan finnas på samma sträng. Dessutom underlättar det förstås en hel del om basgitarren har fyra strängar. Viktigare än att memorera specifika ackordpositioner är att lära sig vilka toner som ingår i ett ackord och var du hittar dessa ...

Skalor

Precis som för gitarr är det viktig att ha kännedom av skalor. Se skalor för basgitarr.

Tillverkare

Några av de mest kända tillverkarna av basgitarrer är Cort, Fender, Gibson, Godin, Ibanez, Music Man, Peavey, Schetcter, Warwick och Washburn.

Tillbehör

Det finns särskilda förstärkare och effektpedaler som används till basgitarrer.

Några av kategorierna för effektpedaler är volym, overdrive, fuzz, envelope filter, chorus, reverb och compression.

Kända basister

Några av de mest kända basisterna heter Paul McCartney, Willie Dixon, Mark King (Level 42), Jack Bruce (Cream) och Roscoe Beck.

Resurser på nätet

Gitarr.org fokuserar inte främst på basgitarr, men vill du lära dig mer är här några utvalda länkar:

Övningar för bas – övergripande övningar som bland annat inbegriper fingerspel, skalor och basgångar.
Studybass.com – en engelskspråkig sida som rekommenderas rent allmänt där du kan hitta mycket nyttigt från nybörjare till avancerad.