Banjo

Två stränginstrument som blivit på modet är banjon och ukulelen. En banjo är framför allt vanlig inom musikstilen bluegrass som är en form av country. Här ska vi ta oss an banjon och bland annat introducera enkla spelsätt inklusive ackord. Det utmärkande för banjon är dess runda kropp som har ett trumskinn spänt över ovansidan.

Typer av banjos

Det finns fyr-, fem- och sexsträngade banjos, vilka också brukar kallas tenorbanjo, bluegrassbanjo respektive gitarrbanjo. Dessa brukar stämmas enligt följande:

På bilden nedan kan du se en femsträngad banjo som är den vanligaste varianten och är vanligt inom bland annat bluegrass (lägg märke till hur halsen smalnar av).

banjo
Femsträngad banjo.

Spelteknik

Det går att spela ackord på vanligt gitarrmanér även på en banjo, fast det är mindre sustain (tonerna ringer inte ut lika länge) och därmed låter det inte lika bra att slå ackord på strängarna. Vanligare är att spela arpeggios blandat med melodilinjer.

De mest kända teknikerna kallas clawhammer och scrugg-style. Clawhammer innebär att du slår på strängarna med naglarna och scrugg-style kan liknas med fingerspel där tummen spelar en stor del av melodin.

Ackord för femsträngad banjo

Här följer en kort guide med diagram på några av de vanligaste ackorden. Ackorden nedan gäller för en femsträngad banjo stämd enligt ovan. På grund av dess konstruktion vilken omtalades ovan ingår oftast inte den översta strängen i ackorden.

C ackord

c ackord banjo

D ackord

f ackord banjo

F ackord

d ackord banjo

G ackord

g ackord banjo

A ackord

a ackord banjo

Som kan uttydas av bilderna kan samma grepp användas och flyttas uppåt som sker för D- och A-ackordet. Och bilden för G-ackord är inget fel utan du ska spela de fyra understa strängarna (detta beror på att banjon är stämd i G).

Ackord för fyrsträngad banjo

Här visas några av de vanligaste durackorden för en femsträngad banjo stämd enligt ovan.

C ackord

c ackord banjo

D ackord

d ackord banjo

G ackord

g ackord banjo

A ackord

a ackord banjo

Eftersom sexsträngade banjos har samma standardstämning som gitarrer kan du spela vanliga gitarrackord på sådana.

Pris

Det finns många banjos som prismässigt ligger mellan 2000 och 5000 kronor. Billigare pris kan ibland innebära lägre kvalitet. För dig som söker toppkvalitet kan prislappen också överstiga 5000 kronor.

En bra sida där du kan läsa vidare om detta instrument är Banjo På Svenska.