Rätt grepp kring gitarren

Det finns olika sätt att greppa gitarrens hals med vänster hand och det kan finnas fördelar med olika grepp beroende på spelsätt.

Två vanliga grepp

Greppet som visas på den högra av bilderna nedan är vad många gitarrlärare rekommenderar (åtminstone var det länge vanligt). Här vilar tummen lätt vid mitten på baksidan av halsen. Tänk på att endast tummen och fingertopparna ska vidröra gitarren och ingenting av övriga handen.

två grepp om gitarrens hals
Bild 1. På bilderna nedan ser du två olika sätta att hålla gitarren.

Det är därmed inte sagt att det inte finns tillfällen då det andra greppet kan användas med fördel. Som du ser på bilden till vänster är tummen nära greppbrädan och denna kan då till exempel användas för bastoner, det vill säga översta strängen.

Om du ägnar dig åt fingerspel är på det stora hela greppet som syns på högra bilden det mest fördelaktiga. Det går heller inte att spela barréackord eller powerackord med tummen uppe på kanten och därför tvingas du byta grepp när du övergår till ett öppet ackord om du använder greppet med tummen ovanpå halsen.

En viktig skillnad i räckvidd illustreras av bilderna nedan:

räckvidd över gitarrens
Bild 2, 3. Stor skillnad hur många band fingrarna når över beroende på tummens position.

I greppet som syns till höger är tummens position på mitten på baksidan av halsen och detta gör att fingrarna får en horisontal position utmed greppbrädan, vilket ger optimal räckvidd. När du håller tummen långt upp som på vänstra bilden vinklas handen med minskad räckvidd som följd.

Aspekten med stålsträngad kontra klassisk gitarr

Det spelar en viss skillnad ifall du använder en stål- eller nylonsträngad gitarr. På en stålsträngad gitarr slår du ofta an hela ackord (slagkomp eller "strumming") och då vill du ibland dämpa en eller två bassträngar med tummen. På en nylonsträngad däremot är det vanligare med fingerspel och då behöver du inte ha tummen framme för eventuellt dämpa några strängar.

Aspekten med hur välvd baksidan av halsen är

Halsens baksida ser inte lika ut för alla gitarrer. Vissa modeller har en välvd (dvs. rundaktig) hals medan andra har en relativt platt baksida av halsen. Många föredrar att hålla runt gitarren när baksidan är välvd medan det är bekvämt att placera tummen mitt på baksidan om halsen är av plattare typ.

Tips

Om du funderar på att byta grepp, tänk då på att göra detta på ett sätt som blir varsamt för handen. Om du spelar mycket och plötsligt byter grepp kan detta bli väldigt ovant för handen och kan leda till inflammation. Låt därför övergången till det nya greppet ske långsamt genom att bara begagna det då och då i början.