Hur du spelar oktaver

En oktav är detsamma som intervallen mellan en ton och samma ton på en högre tonhöjd. Detta är egentligen enklare att illustrera på ett piano där klaviaturen upprepar sig symmetrisk. På gitarren, som totalt innefattar fyra oktaver, handlar det om tolv tonsteg och där två toner spelas på olika strängar.

Oktaver - fyra grundpositioner

Det typiska sättet att spela oktaver, det vill säga samma ton på olika tonhöjder, är att spela den andra tonen två strängar nedåt och två eller tre band uppåt.

Grepp för oktaver diagram
Grepp för oktaver.

Diagrammen ovan visar de fyra olika positionerna som kan användas för att spela intervaller och innefattar samtliga strängar. Samma positioner kan flyttas uppåt eller nedåt på greppbrädan. Vill du till exempel spela tonen A i två oktaver ska du placera första fingret på sjätte strängen, femte bandet och andra fingret på fjärde strängen, sjunde bandet.

Som du kan notera rör det sig egentligen endast om två olika grepp där avståndet mellan de två fingrarna antingen är två eller tre band. Strängen emellan ska alltså inte ljuda och du dämpar den genom att nudda den med undersidan av fingret som spelar på den översta av strängarna. Det går också att ”plocka” strängarna och då behöver du inte tänka på att dämpa strängen emellan.