Kroppen, musklerna och gitarren

Att spela gitarr regelbundet innebär bland annat att en del muskler utsätts för viss belastning som kan ge upphov till värk och smärta. Denna artikel berättar om några fysiska besvär samt sådant som rör nerver kring arm och hand som kan infinna sig från gitarrspel.

Muskler som kan värka

mänsklig överkroppNär det talas om rätt sittställning och sättet att hålla gitarr brukar det främst omtalas att rygg, händer och fingrar kan lida illa vid fel metod. Det finns dock flera muskler i kroppen som kan känna av ett flitigt gitarrspelande.

Axlar

Det är framför allt spelarmens (dvs. den arm vars hand slår an strängarna eller håller i ett plektrum) axel som kan bli kännbar. Det kan bero på intensivt spelande utan att uppvärmning gjorts. Även sittställningen kan spela in, att till exempel sitta på en låg pall kan medföra att överarmens position kommer för högt gentemot axeln. Tänk också på att inte ha uppdragna axlar utan att de ska vara avslappnade. Axlarna ska i stort sett vara stilla när du spelar då det är underarmen och handleden som främst är involverade i rörelserna.

Om du får ont i en axel när du sitter och spelar pröva att stå upp i stället och se om det känns bättre. Om detta är fallet betyder det att din sittställning eller gitarrens läge bör ändras när du sitter.

Bland åtgärder är att börja med uppvärmningsövningar som involverar högerhanden (eller vilken spelhand som används) i stället för att bara sätta igång med intensivt ackordspel. Skaka gärna loss armen emellanåt samt justera axelbandets höjd om du spelar stående.

Nacke

Musklerna i nacken kan också dem känna av att du spelar. Att särskilt tänka på är att du inte lutar dig över gitarren för mycket med böjd nacke. Huvudet är tungt och nacken blir spänd om den under långa perioder belastas med en del av denna tyngd. Försök i möjligaste mån att ha en upprätt ställning och titta inte på gitarren hela tiden när du spelar – tänk på publikkontakten (även om det bara är en vägg i ditt vardagsrum)!

Bröst

Det kan verka långsökt att gitarrspel vållar bröstmusklerna smärta, men det kan hända eftersom överkroppen överlag är inblandad då du spelar gitarr. Här handlar det särskilt om grepphandens sidorörelser (evt. ihop med snabba fingerrörelser). Om du ofta förflyttar dig i sidled över greppbrädan rörs underarmen och bröstmuskeln på samma sida känner av detta. Bland åtgärden är att värma upp, stretcha bröstmusklerna någon gång per dag.

Mage

Spela gitarr gör de flesta sittande. Detta innebär bland annat att magmusklerna kommer vara spända i olika positioner och de kommer också dras ut i samband med vridrörelser. Särskilt kan detta drabba de nedre musklerna i denna region. Att sitta på en skrivbordsstol med hjul och roterande sits kan vara extra illa. Det kan nämligen göra att man medvetet eller omedvetet försöker parera stolens rörelser och muskler i bland annat nedre överkropp får arbeta statiskt.

Även magmusklerna på sidorna vid revbenen (särskilt på den vänstra sidan om du spelar med en vanlig gitarr för högerhänta) kan bli ömma. Fysiska övningar där bålen involveras är bra för att stärka dessa muskler. Även stretching rekommenderas då det finns en risk att musklerna på vänstra sidan drar ihop sig på grund av den lutning som blir i sittställningen.

Bland eventuella åtgärder är att förbättra sittställning (bl.a. att tänka på är relativt rak rygg), spela mer stående, ta kortare pauser eller en vilodag.

Ben

Om du spelar timtals i veckan i sittande ställning med gitarren liggande mot låret kan det ge sämre blodflöde, särskilt med tyngre solida elgitarrer. Vad du kan göra i detta fall är att stå upp oftare samt att använda axelrem även sittande så inte låret behöver ta hela vikten.

Nerver vid arm och hand

Även upprepade rörelser och spända statiska positioner för handleden kan leda till besvär.

Handled

Området kring vänstra handleden (än gång gäller det för högerhänta gitarrer) är vanligt att få känningar i. Överdelen av handleden kan under långa perioder vara spänd då vi griper runt gitarren med utsträckt arm. För att motverka smärta i handleden kan vinkeln på gitarrhalsen ändra från horisontell till att ha en viss lutning uppåt, vilket gör att handen inte måste vridas runt i samma grad. Det är rekommenderat med axelband även vid sittande spel då vinkeln på gitarren kan anpassas utan att armen behöver lyfta den.

Vid handledens undersida finns den så kallade karpaltunneln i sidleds riktning. Det är relativt vanligt bland gitarrister att råka ut för det som kallas Karpaltunnelsyndromet som har att göra med nerverna som går från underarmen och ut i handen och kan yttra sig i stickningar, domningar och ibland smärta). Det kan uppstå både genom statiskt handläge och upprepade rörelser och därför i både vänster och höger arm för gitarrister. Det kan vara värre att spela långt upp på fingerbrädan (nära gitarrkroppen) då det medför en onaturlig position för armen nära kroppen. Mer att läsa finns i en uppsats med titeln "Hur mår gitarrister? Om ergonomi och gitarristers hälsa".

Något som kan provas är handledsband, vilket skapar stadga för handleden. Handledsband av den typ som ses på bild 2 kan vara effektivt, men vid värre symptom kan andra slags armband som håller handen och armen i rakare läge krävas (denna text gör i övrigt inte anspråk på medicinsk kunskap o.d. utan är begränsad till sådant som gäller för gitarrister).

Hand som håller gitarrhals med armband kring handled
Bild 2. Handledsband kan vara av nytta.

Generella tips

Vad du bör tänka på överlag är bland annat dessa fyra saker:

En sista sak att eventuellt ta i beaktning är själva gitarren. En tung gitarr kan vara mer påfrestande för diverse muskler i kroppen, särskilt när du sitter ned (ett axelband är inte dumt att ha även i sittande ställning då det fördelar vikten). Det kan också vara att gitarrens kropp är stor eller att den har en lång hals som tvingar dig till större rörelser än vad som är optimalt.