CAGED-systemet

Man hör ibland ”CAGED” eller CAGED-systemet” nämnas. I denna artikel får du veta vad som avses och hur du kan använda detta.

CAGED

Bokstavskombinationen CAGED står för fem olika ackord eller rättare sagt fem ackordgrepp. Dessa fem ackordgrepp baserade på ackorden C, A, G, E och D kan flyttas omkring över hela gitarrens greppbräda och bilda nya ackord.

Du är kanske redan bekant med hur A- och E-ackordens grepp används för vanliga barréackord i dur? A- och E-greppen är de vanligaste av dessa fem. Här kan du se två exempel:

Illustration av E-ackord i CAGED

Greppet som utgör ett E-ackord placeras framför ett barré-finger och vi får ett F-ackord i bilden ovan.

Illustration av A-ackord i CAGED

Greppet som utgör ett A-ackord placeras framför ett barré-finger och vi får ett Aiss-ackord.

Det går också att tillämpa C, A, G, E och D-greppen på ett flexibelt sätt i den mån att ett D exempelvis kan vara ett D7-grepp, vilket är ett ganska så vanligt flyttbart ackord på de nedersta fyra strängarna. Nedan illustreras hur D7-greppet ingår i ett Ess7-ackord.

Illustration av D-ackord i CAGED

När vi kommer till C i CAGED är tillämpningen inte i första hand ackord utan arpeggion. Att använda C-greppet som barréackord är inte alltför vanligt. CAGED-systemet handlar dock inte bara om ackord utan även om positioner för att skapa solon med mera. Det är därför nyttigt att känna till hur C-greppet kan dyka upp på olika platsen längst greppbrädan.

Illustration av C-ackord i CAGED

En del av C-ackordgreppet har flyttats ett steg. Det är inget fel på bilden utan den tidigare öppna strängen har ersatts av en prick på första bandet medan två av strängarna har uteslutits.

Till sist har vi G i CAGED och även här är tillämpningen främst som del i solon och arpeggion (det krävs stora händer för att nyttja greppen i barréform och är helt enkelt inte särskilt användbart för det ändamålet). Du kan se på bilden nedan hur de öppna strängarna ersätts av positioner på första bandet och likheterna med den pentatoniska skalan i F.

Illustration av G-ackord i CAGED

Sammanfattningsvis handlar CAGED-systemet om grepp som kan flyttas överallt på gitarrens hals och vilka är baserade på fem ackord. CAGED-metoden kan även vara till nytta för att bättre kunna överblicka skalgrepp. Observera dessutom att D kan bli D7, A kan bli Am och så vidare.