Melodiskt gitarrspel

Att spela melodisk i form av kortare fraser eller hela solon lämpar sig väl för gitarr. Den melodiska biten i en sång utgörs ofta av sången, men det kan också handla om instrumentella partier. Denna lektion förklarar hur du kan skapa melodier på gitarr.

Hur en melodi byggs upp och exempel

Det grundläggande när du ska spela en melodi är att du vet vilken tonart du befinner dig i. Detta blir än viktigare om du spelar ihop med andra eller spelar över en instrumentell inspelning.

Nästa sak att tänka på är vilka ackord som spelas. Melodin tenderar matcha de toner som ingår i ackorden, åtminstone till viss del. Ett C-ackord till exempel innehåller tonerna C, E och G och om det spelas av ett annat instrument bör den som ska spela en melodi eller solo förhålla sig till detta genom att eventuellt spela och betona en eller flera av ackordtonerna.

I exemplet nedan ingår åtta takter och ackorden som spelas är C, G, Am, G, F, G och C (det sista C-ackordet spelas under två takter). Som första ton i första takten är exempelvis en C-ton. I andra takten finns exempelvis en D-ton som ingår i G-ackordet. Studera melodin och se hur tonerna till viss del matchar ackorden som spelas.

Tabs och noter

Lyssna på melodi med andra instrument.

Mycket handlar om improvisation. Du kan själv träna genom att spela melodier ihop med så kallade backing tracks, det vill säga instrumentella ljudinspelningar. Nedan kan du starta den instrumentella låt i helhet som användes för exemplet ovan.

Används primärt C skala i dur när du spelar ihop med musiken.