Basgångar

Om du spelar i ett band kommer bassisten ofta stå för basgångarna, men spelar du på egen hand kommer basgångar vara något du eventuellt vill kunna infoga i ditt gitarrspel emallanåt.

Teori och spelexempel

En basgång är en sekvens av bastoner. Att det heter "gång" har att göra med att de ofta bildar en övergång mellan två ackord. Eftersom bastonerna främst finns på de översta, tjockaste, strängarna är det på dessa basgångarna sker.

Basgång från Am till C

tab 1

Med hjälp av att lägga till en extra ton – B i det här fallet - mellan ackorden uppstår en fin övergång.

Basgång från C till D

tab 2

Denna gång infogar vi ett ciss (C#) mellan C- och D-ackorden.

Basgång från Em till C

tab 3

Här tar vi vägen via en A-ton på den öppna A-strängen mellan Em och C. A ligger inte direkt mellan C och E, men finns ändå på vägen från C till E. Du börjar nog förstå principen vid det här laget och för att praktisera detta i en lite längre sekvens följer en tabulatur med fler ackord involverade, fast som bygger på föregående figur.

tab 4

Vi har här ett lite mer komplex spelexempel och som du kanske har märkt använder vi både diatoniska och kromatiska toner.

I nästa del ska vi lära oss spela långa ackordföljder.