Pseudo-barréackord

Pseudo-barréackord som dessa här kallas är knappast något officiellt namn, men används i detta fall för att gruppera ett antal ackord med en gemensam nämnare: de spelas som barré- och powerackord fast med öppna strängar.

Intressanta ackordtyper

Normalt sett inkluderar barré- eller powerackord inga öppna eller lösa strängar. De är flyttbara och därför är själva konceptet att undvika öppna strängar då det hade förskjutit intervallerna. Dock, det går att vända på konceptet och använda flyttbara grepp, fast med öppna strängar. Det fungerar inte bra på alla positioner, men i vissa fall sker det intressanta saker.

En ytterligare anledning till att vi buntar ihop dessa ackord under ”pseudo-barréackord” och ”pseudo-powerackord” är att de egentliga ackordbeteckningarna i vissa fall är något svårmemorerade. Men framför allt för att du kan använda dem tillsammans och skapa mindre vanliga harmonier på gitarren.

Det är dags att visa hur ackorden spelas.

Pseudo-barréackord

F#7add4

F#7add4 ackorddiagram

G6

G6 ackorddiagram

Aadd9

Aadd9 ackorddiagram

Badd11

Badd11 ackorddiagram

Pseudo-powerackord

Bsus4

Bsus4 ackorddiagram

C#m7

C#m7 ackorddiagram

Ett förslag på ackordföljd är: Aadd9 - C#m7 - Bsus4 - F#7add4 - Aadd9

Det går också att spela Aadd9 och Badd11 med öppen låg E-sträng då blir beteckningarna Aadd9/E respektive Badd11/E.

Du kan själv fortsätta och experimentera och hitta fler ackord genom att använda samma koncept.