Voicings

Vocings är en term som dyker upp både för de som spelar gitarr och piano. Termen innebär på det stora hela att det rör sig om olika former av hur ackord spelas. Det engelska ordet betyder röster, fast ska inte förstås som mänskliga röster utan snarare som stämmor eller hur toner samverkar. Det viktigaste att känna till är att voicings används om ackord som skiljer sig från standardgreppen och att de kan låta intressanta.

Exempel på voicings för gitarren

Det finns mängder av voicings och vad som följer är endast ett mindre urval.

Första uppsättningen voicings

Dmaj7sus2

ackord Dmaj7sus2 diagram

Dmaj7sus4

ackord Dmaj7sus4 diagram

Dsus4add9

ackord Dsus4add9 diagram

D6sus4

ackord D6sus4 diagram

Dessa kan både spelas tillsammans och med andra ackord i öppen position.

Andra uppsättningen voicings

Dmadd9

ackord Dmadd9 diagram

Amadd9

ackord Amadd9 diagram

Em

ackord Em diagram

Cadd11

ackord Cadd11 diagram

Dessa har gemensamt att greppen befinner sig vid femte och sjunde positionerna på greppbrädan.

Ackordläggningar

Vad som också kan refereras till viocings är på vilket sätt ett ackord är arrangerat. Bilden nedan visar ackordet Cmaj7 i två olika versioner:

ackord Amadd9 diagram

Den första ackordläggningen utgörs av fem toner som spelas från basnot enligt C, E, G, B, C, en så kallad closed voicing inklusive en dubblerad grundton en oktav upp. Den andra ackordläggningen utgörs av fyra toner som spelas från basnot enligt C, G, B, C, en så kallad open voicing med tersen (E) på toppen.