Spansk skala

Den spanska skalan (vars egentliga namn är spansk-frygisk eller frygisk-dominant skala) ger sig snabbt tillkänna med ett ljud som för tankarna till spansk musik. Skalan är perfekt för dig som vill improvisera i till exempel spansk musik.

Spansk flyttbar skala

Den följande skalan vi ska lära oss kommer ge dig möjligheten att utan några andra kunskaper börja improvisera med spansk musik – ett område där gitarren – i synnerhet den nylonsträngade varianten är ett ypperligt instrument. De toner som ingår i skalan som illustreras nedan är dessa: E - F - G# - A - B - C - D - E, vilka spänner över två oktaver då vi använder alla sex strängar. Som du märker ingår även öppna strängar.

Spansk skala i E

rot = roten i skalan
not = övriga toner som ingår i skalan

spansk skala diagram på greppbräda

Efter du provat spela skalan och börjat improvisera med egna sekvenser av toner kan du lägga till några ackord. Till skalan ovan fungerar exempelvis ackorden E, Am och ett " frygiskt F" (033200) mycket väl att kombinera. Även denna skala är flyttbar och samma inbördes positioner kan användas för att spela skalan i andra tonarter.

Spanska skalor
C: C, Db, E, F, G, Ab, Bb
D: D, Eb, F#, G, A, Bb, C
E: E, F, G#, A, B, C, D
F: F, Gb, A, Bb, B, Db, Eb
G: G, Ab, B, C, D, Eb, F
A: A, Bb, C#, D, E, F, G
B: B, C, D#, E, F#, G, A

Skalsteg: 1, b2, 3, 4, 5, b6, b7
Halva tonsteg: 1 -3 - 1 - 2 - 1 - 2 - 2

<< Skalor