Övningar - skalor

Durskalor

C dur - med roten på A-strängen
c-dur skala tab

Du använder samma intervaller om du till exempel spelar D-skalan i dur, fast du förflyttar dig så att roten i stället är tonen D.

G dur - med roten på E-strängen
g-dur skala tab

Precis som ovan kan du spela andra skalor med samma intervaller.

Melodisk mollskala

A moll
a-moll skala tab

Lägg märke till att denna skala spelas olika beroende på om du spelar uppåt (från låg till hög ton) och tvärtom.

Förstår du inte notationen? Lär dig att läsa tabulatur.

<< Skalor