Melodisk mollskala

Melodisk mollskala är en av tre olika mollskalor. Dem andra två är ren mollskala och harmonisk mollskala. Denna skala är speciell då den kan spelas olika beroende på om den spelas uppåt eller nedåt.

Melodisk mollskala

Melodisk mollskala (på engelska: melodic minor) skiljer sig från den rena mollskalan genom att den sjätte och sjunde noten i skalan inte längre är sänkta ett halvt tonsteg utan spelas på samma sätt som i en durskala. Det skiljer bara en ton mellan durskalan och den melodiska mollskalan.

Vad som utmärker denna skala är att den ibland är olika beroende på om den spelas uppåt eller nedåt. Om du spelar skalan kommer du höra den musikaliska effekten. Det fungerar så att när du spelar uppåt (från låga till höga toner) använder du den melodiska mollskalan och när du spelar nedåt använder du den rena mollskalan. Beroende av genre spelas den ibland likadant i båda riktningar.

rot = roten i skalan
not = övriga toner som ingår i skalan

Skala i A-moll

melodisk am-skala  diagram på greppbräda

Diagrammet visar hur skalan spelas uppåt (se den rena mollskalan för diagram över hur den spelas nedåt). Om du i stället vill spela en skala i B-moll startar du med roten på sjunde bandet. Se diagrammet tonernas placering på en gitarr för mer information.

Se även denna skala i tabulatur och öva på den: melodisk skala övning.

Skalor i melodisk moll
A moll: (stigande) A, B, C, D, E, F#, G# (sjunkande) A, G, F, E, D, C, B
B moll: (stigande) B, C#, E, F#, G#, A# (sjunkande) B, A, G, F#, E, D, C#
C moll: (stigande) C, D, Eb, F, G, A, B (sjunkande) C, Bb, Ab, G, F, Eb, D
D moll: (stigande) D, E, F, G, A, B, C# (sjunkande) D, C, Bb, A, G, F, E
E moll: (stigande) E, F#, G, A, B, C# D# (sjunkande) E, E, C, B, A, G, F#
F moll: (stigande) F, G, A#, Bb, C, D, E (sjunkande) F, Eb, Db, C, Bb, Ab, G
G moll: (stigande) G, A, Bb, C, D, E, F# (sjunkande): G, F, Eb, D, C, Bb, Ab

Skalsteg: 1, 2, b3, 4, 5, 6, 7
Halva tonsteg: 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 1