Pentatonisk skala

En pentatonisk skala används ofta för gitarrsolon i pop, rock och andra musikstilar. Den är dessutom ett första steg mot att börja spela blues. Skalan kan användas att spela i låtar som går i moll, se även pentatonisk durskala.

Mollpenta

Den pentatoniska skalan i moll brukar kallas för "mollpentan" och är en skala som kan vara mycket nyttig att känna till. Man brukar använda benämning boxar när man pratar om skalor. Med detta menas att du kan visualisera skalans struktur som en box vilken du sedan kan flytta uppåt eller neråt på greppbrädan. Skalan är flyttbar, vilket betyder att du kan spela den pentatoniska skalan i samtliga tonarter med samma en box om du känner till tonernas placering på gitarren.

Pentatonisk skala i G moll

rot = roten i skalan
not = övriga toner som ingår i skalan

pentatonisk g-skala i moll diagram på greppbräda

Efter du lärt dig dessa positioner kan du spela vilken pentatonisk skala som helst. Allt du behöver göra är att flytta hela formationen uppåt eller nedåt på greppbrädan beroende på i vilken tonart du vill spela. Om du till exempel vill spela en pentatonisk skala i A-moll startar du med roten på femte bandet och börjar spela skalan från E-strängen (sjätte strängen).

Pentatoniska skalor i moll
C: C, Eb, F, G, Bb
D: D, F, G, A, C
E: E, G, A, B, D
F: F, Gb, Bb, C, Eb
G: G, Bb, C, D, F
A: A, C, D, E, G
B: B, D, E, F#, A

Skalsteg: 1, b3, 4, 5, b7
Halva tonsteg: 3 - 2 - 2 - 3 - 2

Pentatonisk skala – alla positioner

Om du verkligen vill kunna improvisera med hjälp av denna skala bör du lära dig att spela skalorna över hela greppbrädan. Det finns fem olika grundpositioner att känna till. Positionerna är flyttbara och varje pentatonisk skala har så att säga sina egna startpunkter (grundtonerna är markerade med röd färg).

1a position:

pentatonisk skala första position

2a position:

pentatonisk skala andra position

3e position:

pentatonisk skala tredje position

4e position:

pentatonisk skala fjärde position

5e position:

pentatonisk skala femte position

Antingen lär du dig positionerna för sig eller så försöker du direkt se hur de sammanlöper och försöker lära dig mer och mer av hela greppbrädan.

Pentatoniska skalor i moll
C: C, Eb, F, G, Bb, C
D: D, F, G, A, C, D
E: E, G, A, B, D, E
F: F, Ab, Bb, C, Eb, F
G: G, Bb, C, D, F, G
A: A, C, D, E, G, A
B: B, D, E, F#, A, B

Intervall: 1, b3, 4, 5, b7
Halva tonsteg: 3 - 2 - 2 - 3 - 2

<< Skalor