Mollskalor

Det finns tre slags mollskalor och vi ska gå i genom var för sig. Det finns ren mollskala, harmonisk mollskala respektive melodisk mollskala. Vi börjar med den rena eller naturliga mollskalan som oftast bara kallas för mollskala. När det refereras till mollskala är det alltså denna som gäller och namnet naturlig mollskala används främst för att förtydliga att det inte är någon av de två andra varianterna.

Ren mollskala

En ren mollskala (på engelska: natural minor) kan ibland förvirra somliga eftersom den till viss del kan vara identisk med en durskala. En A-mollskala innehåller samma toner som en C-durskala, vilket gör att de kallas parallelltonarter. Det är dock två olika skalor, spela själv och du hör skillnaden när du byter ut roten C till A. Med hjälp av kvintcirkeln kan du snabbt se vilka relationerna är mellan tonarter i dur och moll.

Skillnaden mellan dur och moll är som bekant att moll ljuder något dystert medan dur är mer glatt eller neutralt. Skalan används bland annat i musikstilar som rock, blues och funk. Precis som är fallet med durskalan är mollskalan flyttbar. Nedan ser du illustrerat hur du spelar en Am skala.

symbol för ton som är rot = roten i skalan
symbol för ton = övriga toner som ingår i skalan

Skala i A-moll

ren am-skala diagram på greppbräda

Om du i stället vill spela en skala i B-moll startar du med roten på sjunde bandet, översta strängen. Se diagrammet tonernas placering på en gitarr för mer information.

Skalan med samtliga positioner

Utöver de positioner som visats finns ytterligare toner som tillhör en specifik skala som sträcker sig över hela greppbrädan. På bilden nedan ser du A moll-skalan över 12 band och samma mönster upprepas sedan från band 13–24. Bilden visar skalan i Am, men du kan använda samma intervaller för alla rena (naturliga) mollskalor genom att flytta dem och uppåt och nedåt.

Mollskalan hela greppbrädan

Observera att inga öppna strängar är markerade, men tittar du på tolfte bandet hittar du en rot på femte strängen och du kan också se att alla strängar kan spelas på tolfte bandet, vilket innebär att du kan använda alla öppna strängar för just mollskalan i A.

Skalor i moll
A moll: A, B, C, D, E, F, G
B moll: B, C#, D, E, F#, G, A
C moll: C, D, Eb, F, G, Ab, Bb
D moll: D, E, F, G, A, Bb, C
E moll: E, F#, G, A, B, C, D
F moll: F, G, Ab, Bb, C, Db, Eb
G moll: G, A, Bb, C, D, Eb, F

Skalsteg: 1, 2, b3, 4, 5, b6, b7
Halva tonsteg: 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 2